Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e  n a u k o w e

HISTORIA. Antoni Barciak: Czechy a ziemie pofudniowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski. Katowice 1992,168 s., lit., rez., sum., zł 35.000,-,

Andrzej Kunisz: Obieg monetarny na obszarach Mezji i Tracji w I i II wieku n.e. Katowice 1992, 183 s.,1 nlb., tab., sum., rez., zł 40.000,-.

FILOZOFIA. "Prace z Nauk Społecznych" T.24. "Folia Philosophica" T.10. Red. Józef Bańka. Katowice 1992,188 s., rez., Zsfg., zł 35.000,-.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Janusz Sztumski: Społeczeństwo i wartości. Katowice 1992,105 s.,1 nlb., rez., sum., zł 25.000,-,

Elementy przeobrażeń europejskich. Red.Jan Przewłocki. Katowice 1992, 113 s., 1 nlb., rez., sum., zł 17.000,-.

LITERATUROZNAWSTWO. Tadeusz Miczka: Wielkie żarcie i postmodernizm. 0 grach intartekstualnych w kinie współczesnym. Katowice 1992, 138 s., 2 nlb., sum., res., zł 25.000,-,

Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek: "Lines, Planes and Solids". Studies in the Seventeenth-Century Writings. Katowice 1992, 102 s., 2 nlb., fot., streszcz., rez., zł 25.000,-,

Ewa Borkowska: A Phenomenological Study of Gerard Hopkins' Poetry. Katowice 1992, 155 s., 1 nlb., bib!., streszcz., Zsfg., zł 30.000,-,

Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie. Red. Renarda Ocieczek. Katowice 1992, 12B s., indeks, rez., sum., zł 25.000,-,

Przekład artystyczny. T.3: Tłumaczenia literautry polskiej na jezyki obce. Red.Piotr Fast. Katowice 1992,111 s., 1 nlb, rez., sum., zł 25.000,-.

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T.18. Red. Kazimierz Marszał. Katowice 1992, 114 s., rez., Zsfg., zł 20.000,-,

Z dziejów sadów i prawa. Red.Adam Lityński. Katowice 1992,136 s., res., Zsfg., zł 30.000,-.

PSYCHOLOGIA. Krystyna Balawajder: Konflikty interpersonalne: analiza psychologiczna. Katowice 1992,149 s., 3 nlb., sum., rez., zł 35.000,-.

PEDAGOGIKA. Józef Pajak: Organizacja terenowej administracji oświatowej. Teoretyczne i praktyczne aspekty doskonalenia struktur i funkcjonowania. Katowice 1992,173 s., 3 nlb., rez., sum., zł 35.000,-,

Rozwój pedagogiki w II Rzeczypospolitej (1918-1939).Problemy kontrowersyjne. Red.Wanda Bobrowska-Nowak. Katowice 1992, 117 s., 1 nlb., rez., sum., zł 25.000,-.

FIZYKA. "Fizyka i Chemia Metali". T.11. Red. Jan Barcik. (Praca poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Bojarskiemu w siedemdziesiatą rocznicę Jego urodzin). Katowice 1992, 81 s., 3 nlb., rys., fot., rez., sum., zł 20.000,-.

CHEMIA. Józef Śliwiok, Andrzej Siwek: Rozkład izomerów wysokosprawna chromatografia cieczowa. Katowice 1992, 43 s.,1 nlb., rys., tab., rez., sum., zł 10.000,-.

GEOGRAFIA. Józef Jersak, Kazimierz Sendobry, Zbigniew Śnieszko: Postwarciańska ewolucja wyżyn lessowych w Polsce. Katowice 1992, 196 s., 4 nlb., rys., bibl., rez., sum., zł 40.000,-.

NAUKI TECHNICZNE. Dariusz Badura: Techniki projektowania samotestowalnych ukfadów i pakietów cyfrowych wykorzystujące rejestry szeregowe z nieliniowym sprzeżeniem zwrotnym. Katowice 1992,116 s., rys., bibl., sum., rez., zł 25.000,-

S k r y p t y

CHEMIA. Henryk Morawiec, Janusz Nowakowski: Zajęcia laboratoryjne z dydaktyki chemii. Skrypt dla studentów III roku chemii. Katowice 1992, 131 s.,1 nlb., tab. rys., lit., zł 15.000,-

GEOGRAFIA. Jerzy Runge: Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych. Katowice 1992,139 s.,1 nlb., rys., mapy, lit., zł 20.000,-

Przypominamy: Bardzo chcemy informować w niniejszej rubryce również o książkach wydanych przez pracowników US poza uniwersytetem. Ale tu wszystko zależy od autorów, którzy musz, nas o tym informować. Zapraszamy!

Autorzy: Redakcja