Basen i siłownia w rektoracie

Dział Spraw Socjalnych informuje, te od listopada istnieje możliwość korzystania z basenu i siłowni w Katowicach ul. Bankowa 12. Prawo do korzystania mają pracownicy i członkowie ich rodzin (z siłowni - ukończony 15 rok życia). Opłata za godzinę lekcyjną 3.000,-zł (dotyczy basenu i siłowni). W przypadku wolnych miejsc mogą korzystać osoby z zewnątrz - opłata 8.000,-zł

B a s e n - w środy-od godz.17.00 i czwartki - od godz. 17.30, dla zainteresowanych - nauka pływania.

S i ł o w n i a - poniedziałki - od godz.l0.00, wtorki - od godz. 17.00, czwartki - od godz.17.30, piątki - od godz. 15.30.

Zainteresowani zgłaszają się w Dziale Spraw Socjalnych, gdzie prowadzone są zapisy. Jednorazowo z basenu lub siłowni może korzystać 12 osób.

Autorzy: Redakcja