Eksperci systemów ekspertowych w Zakopanem

W dniach 28 IX - 1 X 1992 roku w Zakopanem odbyło sie międzynarodowe sympozjum poświecone systemom ekspertowym. Było to już drugie tego typu sympozjum organizowane przez Instytut Informacji Naukowo-Technicznej Wydziału Techniki naszego uniwersytetu oraz Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

W sympozjum wzięli udział specjaliści zajmujacy sie podstawami teoretycznymi, zagadnianiami implementacji i realizacji programowych systemów ekspertowych. Goście zagraniczni (20 osób) przyjechali z Węgier, Czechosłowacji; Niemiec, Bułgarii i Wspólnoty Niepodległych Państw. Wygłoszono 20 referatów, w tym 14 prezentowanych przez uczestników zagranicznych. Ponadto odbyły się prezentacje komputerowe kilku zrelizowanych systemów ekspertowych. Pracownicy naszej uczelni przedstawili dwa referaty dot. systemu ekspertowego ATEST zrealizowanego w Instytucie Informacji Naukowo-Technicznej. Ponadto zaprezentowano na komputerze zrealizowaną wersję tego systemu. Zaproponowano nam prowadzenie prac dwustronnych z grupą specjalistów z Czecho-Słowackiej Akademii Nauk, a także wyrażano zainteresowanie zakupem wersji użytkowej systemu ATEST.

Od redakcji: jako laicy w dziedzinie systemów ekspertowych zwracamy się z prośbą do ekspertów od systemów ekspertowych, aby w możliwie przystępny sposób zechcieli krótko objaśnić "co io jest i czym to się je" - systemy ekspertowe. Wiemy tylko tyle, że to coś bardzo ważnego i "przyszłościowego": prosimy więc ekspertów: nie trzymajcie tego w tajemnicy!

Autorzy: A.W.D.