Szkoła menagerów

7 listopada, w auli Akademii Ekonomicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Podczas uroczystości prof. Claude Courtois z Wyższej Szkoły Handlowej z Tuluzy (która była jednym z inicjatorów utworzenia ŚMSH) otrzymał od rektora UŚ prof. Maksymiliana Pazdana Złotą Odznakę Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego.

ŚMSH powołana została przez Uniwersytet Śląski i Akademię Ekonomiczną 1 marca ubiegłego roku. Nauka trwa trzy lata. Przyjmowani sa studenci dowolnego kierunku, którzy mają ukończone co najmniej dwa lata studiów. Egzamin jest wieloetapowy i obejmuje: j.angielski, j.francuski, matematykę ze statystyką oraz rozmowę kwalifikacyjna. W tym roku przyjęto 33 spośród 90 kandydatów, w roku ubiegłym przyjęto 26, z czego na drugi rok zdało 23 studentów. Główne przedmioty prowadzą profesorowie zachodnioeuropejskich uczelni, pozostałe polscy wykładowcy.

Nauka w szkole jest w zasadzie bezpłatna. Studenci płacą jednak za kursy, egzaminy i pomoce szkolne. Zakłada się, że absolwenci będą obejmować kierownicze stanowiską menadżerskie - powiedział nam dyrektor ŚMSH prof.JÓzef Kolonko.

Ubiegłoroczny budżet szkoły wyniósł ok.1 mld zł, w większości fundusze pochodziły z EWG, przyznane w ramach programu TEMPUS, reszta to świadczenia Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i szeregu fundacji.

Autorzy: P.B.