Legat ś. p. prof. Suchodolskiego na rzecz UŚ

2 października w wieku 89 lat zmarł prof. Bogdan Suchodolski, filozof, pedagog, historyk nauki, doktor h.c. Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystościach pogrzebowych 8 października wzuła udział delegacja naszej uczelni, a następnego dnia wdowie po zmarłym Profesorze złożył wizyty rektor prof. Maksymilian Pazdan. Prof.Suchodolski na kilka lat przed swa śmierci, sporządził legat na rzecz naszego uniwersytetu ofiarowując uczelni cały swój księgozbiór liczący ok. 30 tys. woluminów, w tym sporo literatury obcojęzycznej. Profesor zastrzegł jednak, aby księgozbiór ten w zbiorach uniwersyteckich stanowił wyodrębnioną całość. Na prośby Profesora od kilku lat pracownice naszej biblioteki sporządzały księgi inwentarzowa zbioru i praca ta została zakończona przy stanie biblioteki prof.Suchodolskiego sprzed dwóch lat. Pani Profesorowa Suchodolska poprosiła rektora Pazdana, by prace inwentarzowe zostały uzupełnione spisaniem wszystkiego o co w ostatnim okresie powiększył się księgozbiór, tak aby w przyszłości można było rozpocząć przewożenie książek do Katowic.

Autorzy: S.