Za wschodnią granicą

Na uroczystościach 70-lecia mińskiej uczelni pedagogicznej przemianowanej niedawno na Uniwersytet Pedagogiczny przebywała w dniach 11-14 listopada delegacja naszego uniwersytetu w składzie: prorektor prof. Kazimierz Ślęczka i doc. dr hab. Henryk Fontański z Instytutu Filologii Rosyjskiej.

Współpraca obu uczelni ma swoją, długa tradycję a obecnie jej podstawę stanowi ramowa umowa z czerwca br. Wypełnienie jej konkretną treścią powinno się dokonywać poprzez bezpośrednie nawiązanie kontaktów i współpracy zainteresowanych pracowników i struktur naukowych obu uczelni, do czego jednak potrzebna jest wzajemna informacja o profilu katedr i instytutów oraz prowadzonych badań w Mińsku i Katowicach. Delegacja UŚ zostawiła w Mińsku kilka egzemplarzy angielskojęzycznego informatora o UŚ, co powinno ułatwić tamtejszym naukowcom rozeznanie w naszych możliwościach. Uniwersytet miński zainteresowany jest naszą Letnią Szkołą Języka i Kultury Polskiej, ma prężne i na dobrym poziomie zespoły artystyczne, a także chciałby odnowić przerwaną, wymianę miejsc w ośrodkach wczasowych.

Prof. Ślęczka po powrocie wyraził opinię, iż generalnie Białoruś może stanowić bardzo ciekawy obszar badawczy dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych. Jut w tej chwili kraj ten staje się przedmiotem zainteresowania naukowego innych polskich ośrodków. Podkreślił także serdeczność z jaką była podejmowana delegacja UŚ.

Autorzy: S.