Poseł Zdrada zbiera opinie

Posłujący z Sosnowca (i z UD) dr Jerzy Zdrada spotkał się 13 listopada na naszej uczelni z kilkudziesięcioma pracownikami, głównie przedstawicielami władz dziekańskich i instytutowych, aby - jak sam powiedział - lepiej przygotować się do majacej się odbyć w grudniu sejmowej debaty plenarnej poświęconej nauce i szkolnictwu wyższemu. Najprawdopodobniej poseł Zdrada nie usłyszał u nas nic rewelacyjnego czy niebywale oryginalnego, raczej chyba powtórzenie powszechnie znanych bolączek i oczekiwań. A z pytań również te powtarzane i kierowane do władzy od trzech lat bez odpowiedzi. Ot, takie np.: czy studiowanie będzie odpłatne? (opinia środowiska: chyba jednak nie); dlaczego uczelnie nie mogą swobodnie dysponować środkami z budżetu? Co w ogóle ze środkami na badania naukowe? Jaki jest aktualny stosunek aktualnego rządu do nauki?

Poseł Zdrada więcej słuchał niż mówił i chyba tak właśnie być powinno. Zgodził się z opinia, iż konieczna jest nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym i generalna reforma działu nauki.

Autorzy: K.F.