Mówią uczestnicy letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie

W dniach 3 do 30 sierpnia 1992 roku w Cieszynie odbył się po raz drugi, wakacyjny kurs Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W kursie uczestniczyło 71 osób z Rosji, Mołdawii, Wietnamu, Macedonii, Słowenii, Serbii, Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA.

Kurs był realizowany w ramach dwu programów - dla początkujących (zajęcia językowe, konwersacja, cykl wykładów "wiedza o Polsce" w języku angielskim) i dla zaawansowanych )zajęcia językowe, seminaria: językoznawcze, literaturoznawcze, metodyki nauczania języka polskiego i literatury polskiej, konsultacje). Uczestnicy spotkali się z Adamem Michnikiem, Józefem Garlińskim, Krzysztofem Boruniem, Kazimierzem Kutzem i Januszem Gajosem. Studenci Szkoły uczestniczyli również w recitalach Ireneusza Dudka i flenaty Przemyk oraz obejrzeli "Barona Cygańskiego" J.Straussa w ramach cieszyńskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki "Viva il canto". W czasie kursu odbył się wernisaż Lucjana Dyląga. W trakcie zorganizowanych wycieczek uczestnicy kursu wzięli udział w Gorolskim święcie w Jabłonkowie (Zaolzie), zwiedzili zabytkową kopalnię (Sztolnię Czarnego Pstrąga) w Tarnowskich Górach, kopalnię soli w Wieliczce, Wawel, Pałac w Pszczynie, sale Sejmu Śląskiego w Katowicach i Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Wędrowali także po górach Beskidu Śląskiego. Po obiedzie u Wierzynka w Krakowie odbyli rejs statkiem po Wiśle.

W trakcie kursu zorganizowano również pokazy filmowe (m.in."Przesłuchanie", "Europa, Europa"), wieczory muzyki polskiej oraz wieczory gier i zabaw językowych.

W ostatnim tygodniu był realizowany dodatkowy kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z Zaolzia, w którym uczestniczyło 12 osób.

Trzeci wakacyjny kurs Letniej Szkoły odbędzie się w dniach 1 do 28 sierpnia 1993 roku, a w międzyczasie Szkoła zaprasza cudzoziemców na semestralne kursy języka i kultury polskiej oraz na dwutygodniowe kursy polskiego języka biznesu.

Jeszcze przed wakacjami poprosiliśmy organizatorów Szkoły o zebranie - na użytek "Gazety Uniwersyteckiej" - własnoręcznie spisanych wrażeń i opinii uczestników na temat ich pobytu w Cieszynie.

Oto dwa z nich:

Autorzy: Redakcja