Mamy kłopoty z tytułem - pomóżcie

List do Rektora UŚ

Jego Magnificencja

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof.dr hab.Maksymilian Pazdan

Szanowny Panie Rektorze

z dużą radością wziąłem do ręki zerowy numer miesięcznika "Gazeta Uniwersytecka" wydawanego przez Pańską uczelnię. Jest to kolejne potwierdzenie faktu, że wydawanie przez polskie uczelnie własnych periodyków staje się - wzorem uczelni zachodnich - powszechną praktyką.

Jak Panu zapewne wiadomo, Uniwersytet Gdański wydaje analogiczny periodyk od maja ubiegłego roku i zdobyte przez ten czas doświadczenia potwierdzają celowość tego przedsięwzięcia.

Proszę zwrócić uwagę, że niefortunnie obie nasze gazety noszą ten sam tytuł: "Gazeta Uniwersytecka". Ponieważ nasze czasopismo zostało zgłoszone w Narodowym Ośrodku ISDS w Warszawie celem zarejestrowania tytułu w międzynarodowym systemie informacji i przyznania mu symbolu ISSN, proszę Pana Rektora o rozważenie możliwości zmiany tytułu powstającej na Pańskiej Uczelni gazety. Mam nadzieję, że nie przysporzy to Panu kłopotu.

Łączę wyrazy szczerego szacunku

 Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  Prof.dr hab.Zbigniew Grzońka

Gdańsk, 20 lipca 1992 roku.

Od redakcji: No i już od samego początku problem; istotny, kłopotliwy, bo nie ma nic gorszego dla pisma (zarówno debiutującego jak i istniejącego od dawna) od zmiany tytułu. Przede wszystkim winniśmy Czytelnikom wyjaśnienie, iż tytuł "Gazeta Uniwersytecka", wybraliśmy w dobrej wierze jako oryginalny wśród polskich czasopism uniwersyteckich. Pośród udostępnionych nam przez wszystkie komórki i instancje naszego uniwersytetu nadsyłanych z kraju i z zagranicy czasopism akademickich niestety nie było "Gazety Uniwersyteckiej"- Uniwersytetu Gdańskiego. Zbieżność tytułów - zapewniamy z ręką na sercu - nastąpiła zupełnie przypadkowo. Ale coś z tym "fantem" trzeba zrobić, i to właśnie my musimy zrobić - jako pismo młodsze. Rozwiązaniem - w chwili obecnej doraźnym - niechaj będzie dodanie do naszego tytułu "Gazeta Uniwersytecka" inicjałów "US" jako elementu integralnego. Może Czytelnicy zechcą nam zaproponować jakiś nowy tytuł? My w redakcji także będziemy nad tym intensywnie myśleć.

Aby uniknąć szukania pomysłów w kręgu nazw już istniejących informujemy, że polskie uniwersytety wydają czasopisma o następujących tytułach; "Gazeta Uniwersytecka US" - Katowice, "Gazeta Uniwersytecka" - Gdańsk, "Przegląd Uniwersytecki" - KUL, Lublin, "Przegląd Uniwersytecki" - Szczecin, "Wiadomości Uniwersyteckie" - UMCS Lublin, "Głos Uczelni" - Toruń, "Kronika Uniwersytetu Łódzkiego'; "Tygodnik Uniwersytecki" - Warszawa, "Nasz Uniwersytet" - Wrocław.