Postępy prywatyzacji

"Postępy prywatyzacji w krajach Europy Centralnej i Wschodniej" to temat drugiego międzynarodowego sympozjum organizowanego tym razem przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji US w dniach 5-8 października. (Organizatorem sympozjum poprzedniego był Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii. Uczestniczyć w nim będą wybitni specjaliści prawa cywilnego i gospodarczego z wszystkich krajów regionu, którego dotyczy sympozjum oraz przedstawiciele praktyki życia gospodarczego. Sympozjum odbędzie się w Kielcach gdyż jego gospodarzem i głównym sponsorem (obok Górnośląskiego Banku Gospodarczego i Banku Śląskiego) jest firma "Exbud"S.A.

Autorzy: Redakcja