Zaproszenie:

DOKTORAT HONOROWY DLA H. D. GENSCHERA

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Senat Uniwersytetu Śląskiego nadał honorowy doktorat naszej uczelni byłemu Ministrowi Spraw Zagranicznych Niemiec Hansowi-Dietrichowi Genscherowi. Uroczystość wręczenia insygniów doktorskich odbędzie się 7 października br. o godz. 11.00 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Droga kariery zawodowej i politycznej Hansa-Dietricha Genschera wiodła, po ukończeniu studiów prawniczych w Halle i Lipsku, od posady aplikanta sądowego w okręgu Halle do praktyki adwokackiej w Bremie, gdzie osiadł w 1952 roku po ucieczce z byłej NRD do Niemiec Zachodnich. Od roku 1965 minister Genscher posłował do Bundestagu z ramienia Wolnej Partii Demokratycznej.

W strukturach partii pracował w jej pionie młodzieżowym na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, a następnie pełni funkcje w jej władzach krajowych oraz w zapleczu naukowo-organizacyjnym frakcji parlamentarnej FDP a od roku 1974 przez 11 lat przewodzi zachodnioniemieckim wolnym demokratom.

Jego praca w organach państwowych związana jest z piastowaniem funkcji ministra spraw wewnętrznych w koalicyjnym rządzie Willego Brandta, kierowaniem przez 18 lat, od 1974 roku, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RFN oraz pełnieniem w tym czasie funkcji wicekanclerza. Hans-Dietrich Genscher jest bez wątpienia jednym z głównych architektów europejskiego odprężenia oraz zjednoczenia Niemiec na zasadach, które gwarantują zachowanie dotychczasowego pokojowego ładu i porządku granic ustalonego po ll wojnie światowej.

Autorzy: A.Z.