Praktyka czyni mistrza

Praktyki zawodowe są na stałe wpisane w program studiów kierunków o profilu praktycznym. Ich pozytywnego wpływu na wzrost poziomu kompetencji i rozwój osobisty studentów nie można przecenić. Dzisiejszy rynek pracy należy do specjalistów świadomych potrzeby uczenia się przez całe życie i odważnego testowania teorii „w boju”. Dobrze zorganizowane praktyki zawodowe mogą być pierwszym wartościowym doświadczeniem zawodowym młodego człowieka.

Od lewej: dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ, mgr Przemysław Grzonka, dr Marta Margiel, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ
Od lewej: dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ, mgr Przemysław Grzonka, dr Marta Margiel, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Pytanie o doświadczenia zawodowe to stały element każdej rozmowy kwalifikacyjnej i oczekiwana pozycja w CV. Nie sprawią one problemu kandydatowi z długoletnim stażem, inaczej jest jednak w przypadku osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy. Rozwiązaniem i pomocą mogą być dobrze zorganizowane praktyki zawodowe. Jak znaleźć dobrego praktykodawcę i jak wykorzystać czas praktyk, aby był on cennym początkiem kariery zawodowej?

Dwa lata temu badaczki i badacze z Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego podjęli decyzję o wspólnym zainicjowaniu prac nad usystematyzowaniem zasad prowadzenia praktyk zawodowych studentów na kierunkach o profilach praktycznych i dostosowania formy tych praktyk do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy. Tak rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”, którego liderem jest Uniwersytet Śląski, a partnerami Śląskie Towarzystwo Marketingowe i norweskie przedsiębiorstwo Streit Sagt AS.

Głównym celem projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunkach o profilu praktycznym. Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie dokumentacji, regulaminów, procedur organizacyjnych praktyk zawodowych oraz „Kodeksu dobrych praktyk zawodowych”. Kodeks ten jest zbiorem zasad, przykładów i porad, które mają ułatwić organizację wartościowych praktyk zawodowych. Dokument zbierający i uspójniający rozproszone dotychczas przepisy i zasady opracowali wspólnie przedstawiciele Uniwersytetu, pracodawcy i studenci.

– Praktyki zawodowe – jak zauważa koordynatorka projektu prof. dr hab. Magdalena Pastuch – pozwalają budować dobre relacje z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, włączają ich do grona osób, które są żywo zainteresowane jakością uniwersyteckiego kształcenia. Tym samym zyskujemy aktywnych sprzymierzeńców w realizacji naszych celów.

„Kodeks dobrych praktyk zawodowych” został przygotowany w formie aktywnego dokumentu w formacie PDF uzupełnionego o odnośniki do odpowiednich przepisów i dokumentów. Są w nim zawarte także wypowiedzi ekspertów w formie materiałów filmowych. Kodeks jest dokumentem ogólnodostępnym, promowanym wśród różnorodnych interesariuszy projektu.

Kolejnym ważnym rezultatem projektu jest film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych. W atrakcyjnej formie zostały przedstawione najlepsze wzory – przykłady dobrze zorganizowanych praktyk, o których opowiadają ci, którzy ich doświadczyli, czyli studenci, oraz ci, którzy je zapewnili, czyli praktykodawcy. Praktyki przedstawione w filmie przyniosły naszym studentom wymierne korzyści – dostali stałą pracę w wymarzonym zawodzie, a pracodawcy zyskali cennych, zaangażowanych pracowników.

W ramach projektu zaplanowane zostały dwie konferencje, z których pierwsza pn. „Kongres Dobrych Praktyk Zawodowych” odbyła się w maju 2021 roku, natomiast konferencja podsumowująca projekt pn. „Praktyki zawodowe – nowe otwarcie” odbyła się 24 lutego 2022 roku w formie zdalnej. Podczas tej konferencji realizatorzy projektu przedstawili jego przebieg i wypracowane rezultaty, zaprezentowany został także film upowszechniający dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych i najważniejszy rezultat: „Kodeks dobrych praktyk zawodowych”.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 92 743 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (umowa EOG/19/K3/W/0011). Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach znajduje się na stronie: http://www.projekt-pmp.us.edu.pl.

Autorzy: Tomasz Sobisz
Fotografie: Tomasz Sobisz