Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Ludwika Selimskiego


emerytowanego pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
wybitnego uczonego, bułgarysty,
językoznawcy specjalizującego się w onomastyce,
etymologii i piśmiennictwie oraz języku bułgarskich katolików,
inicjatora śląskiej bułgarystyki.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
autor licznych prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń
slawistów.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr. hab. Zygmunta Woźniczki

historyka związanego z Wydziałem Humanistycznym,
znakomitego naukowca, wykładowcy i nauczyciela wielu pokoleń.
Wraz ze śmiercią Pana Profesora środowisko akademickie
poniosło ogromną stratę.

Odeszła Osoba ciesząca się uznaniem i szacunkiem.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim żalem żegnam
prof. dra hab.

Zygmunta Woźniczkę

wybitnego historyka,
znawcę dziejów i kultury Śląska, całe życie związanego
z tym regionem.

Był dyrektorem Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,
aktywnie działał m.in. w Komisji Historycznej Polskiej Akademii
Nauk, Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności.

Wieloletni, oddany pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego,
Członek Rady Naukowej Instytutu De Republica. Uhonorowany
Nagrodą im. Wojciecha Korfantego i medalem „Pro Memoria”.

Odszedł
uczony wielkiego formatu,
szlachetny i prawy człowiek.

Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy głębokiego współczucia

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 


Z głębokim żalem żegnamy

śp.

Prof. dra hab. Zygmunta Woźniczkę


wybitnego historyka, autora wielu publikacji naukowych,
członka Rady Naukowej Instytutu De Republica,
dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach,
członka Komisji Historycznej PAN – Oddział w Katowicach,
członka Rady Stacji Naukowej PAU w Katowicach,
przewodniczącego Komisji Historii Śląska PAU.

Człowieka niezwykłej skromności, życzliwości i rzetelności.

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia

Dyrektor, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu De Republica

 


Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

prof. Zygmunta Woźniczki

historyka Uniwersytetu Śląskiego,
dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,
od wielu lat współpracującego z Biblioteką Śląską,
prowadzącego m.in. spotkania Wszechnicy
Polskiej Akademii Umiejętności
(Stacja Naukowa w Katowicach).

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.


prof. Zbigniew Kadłubek, dyrektor
oraz pracownicy Biblioteki Śląskiej w Katowicach