Kronika UŚ

Sportowe osiągnięcia zawodników z UŚ

Studenci Uniwersytetu Śląskiego otrzymali medale podczas I edycji Akademickich Mistrzostw Śląska w Narciarstwie Alpejskim. 13 stycznia 2022 roku na stoku SKI Siglany w Wiśle sportowcy rywalizowali w konkurencji slalom gigant. Złoty medal otrzymała Natalia Heczko z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, z kolei brązowy medal wywalczył Jan Wawak z Wydziału Teologicznego.

Dzień później na stoku odbywały się Akademickie Mistrzostwa Śląska w Snowboardzie. Zawodnicy rywalizowali w slalomie gigancie. Pierwsze miejsce zdobył trener zespołu Adam Suchański z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ. W zawodach wzięli udział także studenci: Michał Szlachtowski i Alicja Różańska z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, Mikołaj Talij z Wydziału Prawa i Administracji, a także Karolina Dębska i Joanna Gut z Wydziału Humanistycznego.

Drużyna z Uniwersytetu Śląskiego 16 stycznia 2022 roku zdobyła również tytuł akademickiego mistrza Śląska w futsalu, zwyciężając we wszystkich meczach. W skład zwycięskiego zespołu UŚ weszli: Bartosz Gruszczyński i Jakub Dolecki z Wydziału Nauk Społecznych, Mikołaj Polczyk, Łukasz Nierada, Paweł Barczak, Paweł Gruchalski, Igor Flak i Maksym Kisielov z Wydziału Humanistycznego, Przemysław Żemła z Wydziału Nauk Przyrodniczych, Mateusz Skowronek i Łukasz Ślęzak z Wydziału Prawa i Administracji, Bartek Rejbicz i Mateusz Będkowski z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, Daniel Kramarczyk i Bartosz Terlecki ze Szkoły Doktorskiej. Trenerem drużyny jest Aleksander Fangor.

Tego samego dnia odbyły się również Akademickie Mistrzostwa Śląska w Tenisie Ziemnym. Była to pierwsza edycja turnieju rozgrywana w systemie gier podwójnych. Uniwersytet Śląski reprezentowały dwie pary deblowe kobiet. Pierwsze miejsce zajęły Julia Wędrocha i Nadia Częścik z Wydziału Nauk Społecznych, natomiast na czwartej pozycji uplasowały się Maja Zamorska z Wydziału Humanistycznego oraz Julia Gackowska z Wydziału Prawa i Administracji.

Prof. Sebastian Stach członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Dr hab. Sebastian Stach, prof. UŚ z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany na członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Celem jednostki jest współpraca środowiska naukowego w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, a także koordynacja działań zmierzających do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Członkowie wybierani są co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej. Prof. Sebastian Stach jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, a także wytrzymałość materiałów.

Noc Biologów 2022

21 stycznia odbyła się XI Noc Biologów, która przebiegała pod hasłem przewodnim „Różnorodność biologiczna – od genu do ekosystemu”. Podczas warsztatów i spotkań prowadzonych online naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego przybliżali zagadnienia, jakimi na co dzień zajmują się w ramach pracy badawczej. W ramach wydarzenia przygotowano serię wykładów popularnonaukowych, warsztatów i dyskusji oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży. Wydarzenia odbywające się w tym roku w ramach Nocy Biologów zostały rozłożone na kilka miesięcy. Druga część odbędzie się 18 maja podczas imprezy Noc Biologów na bis!, której towarzyszyć będzie akcja pod nazwą Fascynujący Dzień Roślin (ang. Fascination of Plants Day). Podczas tego spotkania organizatorzy zaproszą uczestników na piknik popularnonaukowy połączony z udziałem młodzieży w warsztatach i laboratoriach w budynkach Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ. W czerwcu natomiast będzie okazja do udziału w wernisażu fotografii artystycznej dotyczącej bioróżnorodności, który poprzedzą wystawy wprowadzające z instalacjami artystycznymi.

Prof. Mariusz Kolczyński w zespole doradczym ministra edukacji i nauki

Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych UŚ na członka zespołu doradczego programu „Doskonała Nauka”. Zadaniem naukowca będzie m.in. ocena merytoryczna oraz opiniowanie wniosków składanych w ramach programu i przedstawianie ich wyników ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Program „Doskonała Nauka” ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki działających na rzecz jej upowszechniania oraz prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych, a także wydawanie monografii naukowych.

Maksym Shcherbyuk najlepszym studentem zagranicznym w Polsce

Zakończyła się 12. edycja konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce Interstudent 2022. Kapituła wyłoniła laureatów w trzech kategoriach. Absolwent Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu UŚ Maksym Shcherbyuk, pochodzący z Ukrainy, zwyciężył w kategorii studia magisterskie. Konkurs Interstudent organizowany jest od dwunastu lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”. Celem inicjatywy jest nagrodzenie obcokrajowców kształcących się na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

31 stycznia 2022 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie powołania Stowarzyszenia „Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa”. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jednym ze współtwórców tego przedsięwzięcia. W pracach będzie uczestniczyć dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ – członkini założycielka stowarzyszenia z ramienia UŚ. Celem stowarzyszenia ma być wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko- małopolskiego przemysłu wodorowego.

Przedstawiciele UŚ i ŚFN na Expo 2020 w Dubaju

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE został zaproszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do pełnienia funkcji ambasadora naszego województwa podczas Śląskiego Tygodnia Regionalnego w Pawilonie Polskim – przestrzeni reprezentującej nasz kraj w trakcie Wystawy Światowej Expo 2020, która odbywa się w Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w roli przedstawicieli ŚFN pojawili się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. W delegacji wzięli udział rektor uczelni i dyrektor generalny ŚFN prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ z Instytutu Fizyki oraz dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ i mgr inż. Izabela Matuła z Instytutu Inżynierii Materiałowej poprowadzili w Dubaju serię warsztatów dla dzieci.