Zawsze staram się wychodzić naprzeciw

Działalność w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego była dla mnie największą frajdą. Dzięki niej dowiedziałam się, co naprawdę lubię robić i jak utorować swoją zawodową drogę. Nigdy nie byłam typem naukowca, ale zawsze lubiłam wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom – mówi Małgorzata Poszwa, która podczas XIII edycji konkursu Wyróżnień Rektora UŚ zdobyła tytuł studentki roku.

Małgorzata Poszwa
Małgorzata Poszwa

Małgorzata Poszwa, obecnie już absolwentka prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, została nagrodzona za rozwijanie życia studenckiego, inicjowanie nowych wydarzeń, opracowywanie wraz z rzecznikiem praw studenta i doktoranta struktur i dokumentów określających zadania rzecznika, a także udział w pracach Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

– Podczas mojej działalności w samorządzie, która trwała 4 lata, udało się zdziałać sporo dobrego. Na potrzeby studentów wraz z samorządem zorganizowaliśmy m.in. Dzień z Izbą Radców Prawnych (2019) i Dzień z Okręgową Radą Adwokacką (2019). Dzięki temu studenci mogli przyjrzeć się, jak wygląda i na czym polega praca w prawniczych specjalizacjach. Świat prawników i kodeksów nie jest łatwy. Kiedy dochodziły do mnie głosy, że studentom brakuje rozeznania w specjalizacjach, starałam się wychodzić temu naprzeciw i dać im możliwość odnalezienia swojego miejsca w przestrzeni prawa – mówi laureatka konkursu.

Początkowo jako członkini, a później przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Małgorzata Poszwa starała się rozwijać życie studenckie. Uczestniczyła w posiedzeniach FUniP, początkowo jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a następnie jako członkini prezydium. Należała do Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) oraz zajmowała stanowisko eksperta ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wszystkie te funkcje pełni do dziś.

– Udział w ogólnopolskich programach dał mi bardzo dobre rozeznanie, jak wygląda nauczanie na poszczególnych uczelniach, szczególnie w czasie pandemii. Kiedy zaczynałam, pojechałam na konwent przewodniczących samorządów studenckich do Krakowa, na którym spotkali się przewodniczący z różnych uczelni. Wtedy widziałam, jak wiele elementów składa się na dobre funkcjonowanie uniwersytetu i z jak wielu studenci nie zdają sobie sprawy – wspomina absolwentka UŚ.

Małgorzata Poszwa widzi również destruktywne skutki pandemii w szkolnictwie wyższym.

– Oprócz jakości kształcenia pogorszeniu uległ również stan psychiczny studentów. W ramach Parlamentu Studentów działam w Strefie Komfortu PSRP. Jest to projekt, który powstał z początkiem pandemii. Proponuje on studentom bezpłatne porady psychologiczne. Może to być zaskakujące, ale stan psychiczny studentów jest według badań o wiele gorszy niż stan uczniów szkół podstawowych. Na to wpływa utrata pracy, środków, powrót do rodzinnego domu, co wiąże się z pozbawieniem ich możliwości prowadzenia samodzielnego, dorosłego życia, które wielu z nich dopiero rozpoczęło, a także długie odcięcie od znajomych. To wszystko wywołuje naprawdę poważne frustracje, o czym świadczy chociażby odsetek samobójstw. Myślę, że uczelnie znajdują się w momencie, w którym powinny położyć większy nacisk na wsparcie psychologiczne zarówno studentów, jak i wykładowców – zauważa laureatka.

Zaangażowanie Małgorzaty Poszwy, uczelniane i ogólnopolskie, świadczy o jej ambicjach i ciekawości poznawania rzeczywistości akademickiej w szerokiej skali kraju. Jako członkini Strefy Komfortu PSRP zachęca do skorzystania z pomocy psychologicznej wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób odczuwają uszczerbek spowodowany pandemią, ale nie tylko.

Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego dostępna jest w Centrum Obsługi Studenta UŚ pod adresem: psycholog@us.edu.pl, a także na ogólnej stronie pomocy psychologicznej dla członków uczelni wyższych: www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: Krzysztof Piątek