Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Dawid Madziar: Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785–1836) – działalność wojskowa i polityczna

„Wieki Stare i Nowe” 2021. T. 16 (21). Red. nacz. Agata Kluczek, z-ca red. nacz. Dariusz Rolnik

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2021. Vol. 7 (2): Semicentennial of Karol Wojtyła’s „The Acting Person”: Ideas – Contexts – Inspirations (II). Ed. Andrzej Pastwa

„Ecumeny and Law” 2021. Vol. 9 (2): Migration – Ecumenism – Integration (II). Ed. Andrzej Pastwa

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2021. T. 21, nr 1. Red. numeru: Maciej Kurcz, Magdalena Szalbot

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2021. T. 12. Red. Andrzej Kasperek, Wojciech Świątkiewicz

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2021. T. 33. Red. Tomasz Kubin, Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Beata Nowacka, konsultacja iranistyczna Mateusz M. Kłagisz: Glosy do „Szachinszacha” Ryszarda Kapuścińskiego

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2022. Vol. 8 (1). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

STUDIA O KULTURZE. Anna Małgorzata Kamińska, Łukasz Opaliński: Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa

Barbara Orzeł: Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19

Joga w kontekstach kulturowych 4. Red. Kamila Gęsikowska, Anna Gomóła, Dagmara Wasilewska (Seria: Historia i Teoria Kultury, ISSN 2719- 9010)

SZTUKA I DYDAKTYKA. Tryptyk śląski. Kuratorzy: Krzysztof Marek Bąk, Małgorzata Kaniowska

PRAWO. Magdalena Strożek-Kucharska: Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

Ryszard Mikosz: Wprowadzenie do prawa środowiska

Małgorzata Myl: Członkowie rodziny jako ofiary poważnych naruszeń praw człowieka. Studium z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II]. Red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała

PEDAGOGIKA. Dagmara Dobosz: Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe

Monika Kornaszewska-Polak, Monika Gwóźdź, Marek Wójtowicz, Leokadia Szymczyk: Kondycja współczesnej rodziny – ujęcie interdyscyplinarne

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Franciszek Kłosowski: Podstawy geografii usług

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Piotr Boroń: Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech: Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Barbara Sambor: Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

PEDAGOGIKA. Marcin Jurczyk: Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej