Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

FILOZOFIA. „Folia Philosophica” 2020. Vol. 43. Red. / Ed. Dariusz Kubok

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Jacek Kwosek: Scholastyczne inspiracje poetyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Paweł Majerski: Nowocześni i nowoczesne. Konstelacje wyobraźni

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Wortfolge. Szyk Słów” 2020, nr 4. Red. nacz. Nina Nowara-Matusik

„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2020. Nr 41, 2/2020: fotografie/ obrazy/projekcje. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. tomu Jacek Mydla, Marzena Kubisz, Anna Kisiel

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Sylwia Klos: Humour and Translation in Children’s Literature. A Cognitive Lingusitic Approach

Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym. Perspektywa nauczyciela i ucznia. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2021. Vol. 7 (1). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

STUDIA O KULTURZE. Filmowe pejzaże Ameryk. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek

SZTUKA I DYDAKTYKA. Jerzy Gorzelik: Między „sensus catholicus” a „uchrześcijanionym nacjonalizmem”. Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2020. T. 26. Red. Maksymilian Pazdan

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2020. T. 27. Red. Maksymilian Pazdan

PEDAGOGIKA. Hristo Kyuchukov: Socio-Cultural and Linguistic Aspects of Roma Education

Anna Trzcionka-Wieczorek: Edukacja do starości młodzieży szkolnej

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytam po polsku. T. 1: Kolędy polskie. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2, C1–C2). Oprac. Romuald Cudak

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Jakub Grudniewski: Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871–1918)

FILOZOFIA. Gaston Bachelard: Konteksty i interpretacje. Red. Marta Ples-Bęben

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 30. Red. Tomasz Kubin, Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marian Kisiel: Splot. Szkice o poezji polskiej, rosyjskiej i żydowskiej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ewa Wylężek: Tropes of Tauromachy: Representations of Bullfighting in Selected Texts of Anglophone Literature

Anna Swoboda: La prose de Ken Bugul: entre le réel et le surnaturel

Sophie Mereau-Brentano. „Dyletantka” na weimarskim parnasie. Red. Renata Dampc-Jarosz, Nina Nowara-Matusik, współprac. Agnieszka Dreinert-Jakosz, Kamil Iwaniak, Marek Krisch

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 6: Człowiek w relacji z naturą. Red. Edyta Gryksa

STUDIA O KULTURZE. Marek Pacukiewicz: Krajobrazy kontekstu

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek: Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO

PEDAGOGIKA. Beata Ecler-Nocoń: Wyprawa na Górę Maslowa – rozważania o procesie wychowania

„International Journal of Research in E-learning” 2020. Vol. 6 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska, eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Lucie Zormanová: Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

„Chowanna” 2020. T. 1 (54): Kurs na ignorancję. Red. nacz. Krzysztof Maliszewski