Granty ERC w ramach Programu Horyzont Europa

95,5 mld euro – tyle wynosi budżet programu w zakresie badań naukowych na lata 2021–2027 Horyzont Europa. Za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) program Horyzont Europa będzie wspierać między innymi doskonałość naukową, tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy. ERC finansuje pomysły badawcze, które są nowatorskie, interdyscyplinarne, mają szansę na dokonanie przełomu bądź na otwarcie nowej ścieżki w nauce. Na finansowanie mają szansę badania obarczone ryzykiem niepowodzenia, przekraczające granicę między badaniami podstawowymi i stosowanymi.

Aplikowanie odbywa się w cyklach rocznych w ramach konkursów:

  • ERC Starting Grants – dla początkujących naukowców, 2–7 lat po doktoracie. Można uzyskać do 1,5 mln euro na projekt trwający nie dłużej niż 5 lat.
  • ERC Consolidator Grants – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7–12 lat po doktoracie. Finansowanie do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat.
  • ERC Advanced Grants – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym. Wysokość grantu to nawet 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.
  • ERC Synergy Grant – dla 2–4 liderów i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych. Na badania można uzyskać do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat.

Granty ERC to pieniądze na prace badawcze, w tym na zatrudnienie współpracowników pochodzących z dowolnego kraju świata, jak również pokrycie kosztów sprzętu, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych. Granty ERC pozwalają na uzyskanie niezależności, dając możliwość wyboru instytucji, w której będziemy chcieli realizować badania. Są znakiem jakości naukowca, co ułatwia nawiązanie kontaktów w gronie światowej elity naukowej.

Więcej informacji na temat konkursów ERC można znaleźć na stronie: www.erc.europa.eu.

Dział Projektów zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy zewnętrznych na realizację swoich pomysłów badawczych do indywidualnych konsultacji prowadzonych przez dr Emilię Rekosz-Cebulę. Informacje o istniejących możliwościach finansowania projektów w poszczególnych dyscyplinach naukowych można uzyskać pod numerem telefonu 510 891 286 lub pisząc na adres: emilia.rekosz-cebula@us.edu.pl.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM KONKURSÓW https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/harmonogram-konkursow

DZIAŁ PROJEKTÓW projekty@us.edu.pl tel. 32 359 24 32