Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Stanisława Ostaficzuka

emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego, kierownika Katedry Geologii Podstawowej w latach
1993–2006, wybitnego uczonego, specjalisty z zakresu fotogeologii
oraz kartografii geologicznej i geosynoptycznej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń studentów,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
cieszący się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Stanisława Ostaficzuka

emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego.
Naukowca, geologa oraz nauczyciela akademickiego,
który zainicjował i rozwinął fotogeologię oraz innowacyjną
kartografię geologiczną i geosynoptyczną
i był prekursorem oraz entuzjastą alternatywnych źródeł energii.

Autora książek podejmujących wielowątkowo
problemy geośrodowiskowe świata.

Kierownika Katedry Geologii Podstawowej WNoZ UŚ
w latach 1993–2006,
pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu w Maiduguri (Nigeria),
profesora w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk.

Człowieka prawego, skromnego, prawdomównego i życzliwego.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Nauk o Ziemi
Wydziału Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarł

śp.

Witold Chachulski


wieloletni pracownik Inspektoratu BHP
i Ochrony Przeciwpożarowej, inspektor
do spraw ochrony przeciwpożarowej,
służący pomocą i radą, oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.

mgr Elżbieta Dul-Zarychta

emerytowana pracownica Instytutu Chemii
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego, społeczny inspektor BHP,
oddana ludziom i sprawom uczelni,
służąca pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.

mgr Izabela Kiszczyńska-Kołek


wieloletnia pracownica Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych,
ceniona bibliotekarka, oddana ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr Agnieszki Pietrzyk

długoletniej nauczycielki akademickiej Instytutu
Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,
a następnie na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego,
cenionej psycholożki klinicznej,
wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
służącej pomocą i dobrą radą, oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym
oraz Współpracownikom i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

mgr. Feliksa Żogały

głównego specjalisty kierującego pracą
Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
wieloletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie
jako ceniony i serdeczny kolega,
służący pomocą i dobrą radą,
oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat, Kanclerz uczelni oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
Ks. J. Twardowski


W środę, 10 lutego 2021 r., odszedł od nas

śp. Feliks Żogała

długoletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego,
zasłużony działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego,
kierownik działu BHP, zaangażowany w pracę
dla wspólnoty akademickiej.
Dla nas odszedł Feliks – bliski Kolega i Przyjaciel,
człowiek wielkiego serca, życzliwy, pomocny.
Będzie nam Go brakowało.

Felku, zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci.
Żegnaj, Przyjacielu!

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom
składam szczere wyrazy współczucia

W imieniu członków uczelnianej organizacji
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


Aneta Trojanowska