Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Komisja Europejska uruchomiła w ramach programu Erasmus+ dodatkowy konkurs w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

Celem konkursu jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

W projektach, które otrzymają dofinansowanie, nacisk położony powinien być na budowanie potencjału wdrażania nauczania i uczenia się na odległość, rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych, umożliwiających dostarczanie wysokiej jakości włączającej edukacji cyfrowej oraz rozwijanie i/lub używanie wysokiej jakości treści cyfrowych, innowacyjnych narzędzi online.

Wniosek o środki może składać partnerstwo złożone z minimum 3 instytucji z 3 różnych krajów programu Erasmus+.

Lista przykładowych działań w projekcie:

– wdrażanie cyfrowych narzędzi i metod w celu zapewnienia wysokiej jakości we włączającej edukacji cyfrowej (e-learning, blended learning),

– wsparcie nauczycieli i uczniów/studentów w dostosowaniu się do kształcenia online,

– upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania technologii cyfrowych,

– działania mające na celu zrozumienie, w jaki sposób najlepiej wykorzystać i dopasować technologię cyfrową i metody do danego tematu nauczania.

Termin składania wniosków upływa 29.10.2020 roku o godz. 12.00

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW

www.us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/harmonogram-konkursow
Więcej informacji na stronie www.erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsz

DZIAŁ PROJEKTÓW projekty@us.edu.pl tel. 32 359 22 62