Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet Śląski zainaugurował 53. rok akademicki 1 października 2020 roku
Uniwersytet Śląski zainaugurował 53. rok akademicki 1 października 2020 roku
Przekazanie insygniów władzy rektorskiej
Przekazanie insygniów władzy rektorskiej
Przemówienie inauguracyjne rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
Przemówienie inauguracyjne rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
Indeksy nowo przyjętym studentom i doktorantom wręczyła prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
Indeksy nowo przyjętym studentom i doktorantom wręczyła prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
Wręczenie listu gratulacyjnego prof. dr. hab. Wojciechowi Kaladze z okazji jubileuszu 20-lecia utworzenia czasopisma naukowego
Uniwersytetu Śląskiego „ER(R)GO”
Wręczenie listu gratulacyjnego prof. dr. hab. Wojciechowi Kaladze z okazji jubileuszu 20-lecia utworzenia czasopisma naukowego Uniwersytetu Śląskiego „ER(R)GO”
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Wydziału Humanistycznego
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Wydziału Humanistycznego


Fotografie: Agnieszka Szymala