Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

dr Mateusz Paliga Wydział Nauk Społecznych
dr Grzegorz Józef Bartusik Wydział Nauk Społecznych

Habilitacje

dr hab. Ewa Bartos Wydział Humanistyczny
dr hab. Ewa Ciszewska-Jankowska Wydział Humanistyczny
dr hab. Agnieszka Gasz Wydział Humanistyczny
dr hab. Michał Krzykawski Wydział Humanistyczny
dr hab. Piotr Machura Wydział Humanistyczny
dr hab. Barbara Mitrenga Wydział Humanistyczny
dr hab. Małgorzata Płomińska Wydział Humanistyczny
dr hab. Lucyna Sadzikowska Wydział Humanistyczny
dr hab. Paweł Sarna Wydział Humanistyczny

Profesury

prof. dr hab. Robert Musioł Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
prof. dr hab. Marta Tyran-Kamińska Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych