Do zobaczenia w sieci

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w obliczu nowych realiów, uwzględniając faktyczne potrzeby odbiorców, biblioteka rozszerza ofertę online, przenosząc do sieci nie tylko usługi biblioteczno-informacyjne, ale także wydarzenia kulturalne, do tej pory realizowane głównie stacjonarnie.

Biblioteka otwarta

CINiBA aktywnie reaguje na bieżące okoliczności. Sytuacja związana z epidemią sprawiła, że jeszcze większy zakres usług świadczonych przez książnicę został przeniesiony do strefy online. Od marca 2020 roku uruchomione zostały m.in. takie udogodnienia, jak wprowadzenie elektronicznej rejestracji kont czytelniczych, skanowanie i deponowanie materiałów dla potrzeb edukacyjnych w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej UŚ, udostępnienie publikacji poprzez książkomaty, zamieszczanie w mediach społecznościowych instruktaży poświęconych zdalnemu korzystaniu ze źródeł. O stopniu wykorzystania i popularności tych rozwiązań świadczą dane statystyczne: w okresie od 12 marca do 30 czerwca 2020 roku, kiedy ze względu na obostrzenia biblioteka była dostępna głównie w sieci, zrealizowaliśmy ponad 750 zamówień na materiały do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa UŚ odnotowała prawie 30 tys. wizyt (1273 godziny przepracowane w systemie), opracowano i zdeponowano w niej ponad 300 tys. skanów.

W obliczu nowych realiów, uwzględniając faktyczne potrzeby odbiorców, biblioteka rozszerza ofertę online, przenosząc do sieci nie tylko usługi biblioteczno-informacyjne, ale także wydarzenia kulturalne, do tej pory realizowane głównie stacjonarnie.

Paradoksalnie, ograniczenia w funkcjonowaniu Centrum związane z aktualną sytuacją dały okazję do szybkiego rozwoju. Umiejęność dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości pozwoliła na stworzenie nowej formy ugoszczenia czytelników w bibliotecznych progach. Stąd pomysł na wystawę online stanowiącą szansę na rozszerzenie działalności kulturalnej CINiB-y, z której będą mogły skorzystać również osoby z różnych względów nieodwiedzające gmachu biblioteki.

Tyrmand. Wolność – kobiety – jazz

Rok 2020 stał się okazją do wspomnienia postaci Leopolda Tyrmanda. 16 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin pisarza, 19 marca przypadła 35. rocznica jego śmierci. Tyrmand – dziennikarz, propagator jazzu w Polsce, miłośnik dobrego stylu znany z indywidualnego podejścia do kwestii mody – to postać wielowymiarowa, wymykająca się jednoznacznym charakterystykom. Różne oblicza twórcy prezentuje wystawa Tyrmand. Wolność – kobiety – jazz przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (opracowanie: Jan Siechowski, Katarzyna Wyszyńska, Anna Szumiec, Aleksandra E. Adamczyk; opracowanie graficzne: Aleksandra E. Adamczyk). Ideą przewodnią ekspozycji stało się przybliżenie postaci oraz dorobku artysty i przedstawienie kontekstów kreujących jego sylwetkę. Opowieść o Tyrmandzie okazuje się osadzoną w wojennych realiach podróżą Polaka żydowskiego pochodzenia ze świata ścierających się dwóch systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu – do wymarzonej i niezwykle odległej (zarówno geograficznie, jak i metaforycznie) Ameryki. Jedocześnie podążanie za autorem i bohaterami jego utworów to pełna odniesień kulturowych i politycznych, fascynująca, a niejednokrotnie mroczna, intelektualna wyprawa po ukochanej przez Tyrmanda Warszawie, a także Katowicach, Nowym Jorku czy Rockford. Wystawę wzbogacają liczne cytaty i wypowiedzi krytyków, osób z otoczenia Tyrmanda oraz wyimki z prasy, fragmenty tekstów pisarza. Owa „wielogłosowość” sprawia, że odbiorca może przyjrzeć się postaci z różnych punktów widzenia albo podążać dalej za wątkiem, który najbardziej go interesuje. Słowu towarzyszy ilustracja – kopie dokumentów, okładki utworów, fotografie i grafiki. Lekturę uprzyjemniają wybrzmiewające w tle jazzowe impresje.

Wystawa zaprasza do świata Tyrmanda i zachęca do dalszych poszukiwań. Pomóc w tym może biblioteka, która posiada zarówno wiele pozycji z dorobku pisarza, jak również opracowania krytyczne poświęcone jego twórczości, po które można swobodnie sięgnąć. Ekspozycja jest przygotowana w sposób łączący elementy wystawy tradycyjnej (plansze, gabloty) oraz multimedialnej (urządzenia elektroniczne dostępne w bibliotece, źródła zewnętrzne dostępne przez kody QR), ze względu jednak na ograniczenia wynikające z obostrzeń sanitarnych w takiej formie dostępna będzie dopiero w momencie zniesienia wprowadzonych środków bezpieczeństwa. Aby uczcić Rok Tyrmandowski i umożliwić zainteresowanym obejrzenie materiałów, stworzyliśmy cyfrowy projekt opublikowany w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Wystawa online jest bezpłatna i można ją wyświetlić za pomocą każdego urządzenia z dostępem do internetu.

Wybrzmiewająca tonami Swanee River wystawa stanowi inspirację do dalszych poszukiwań rozwiązań na miarę czasu oraz zachętę do zapoznania się z twórczością autora Dziennika 1954, przyciągającej kolejne pokolenia czytelników.

Zapraszamy zatem na wystawę dostępną w sieci (www.sbc.org.pl/publication/471485#structure), a wkrótce, mamy nadzieję, również w naszej książnicy!

 

Autorzy: Aleksandra E. Adamczyk, Anna Szumiec, Katarzyna Wyszyńska
Fotografie: Rys. Aleksandra E. Adamczyk