Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
prace naukowe

SZTUKA I DYDAKTYKA. Karolina Tomczak: Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945–1964

Lech Kołodziejczyk: Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa duchowego

SOCJOLOGIA. Kultury i krajobrazy pamięci. Red. Marek Dziewierski, Bożena Pactwa

LOGIKA. Gabriela Besler: „Podążamy tymi samymi lub podobnymi drogami myślowymi”. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba Fregego z Giuseppem Peanem, Davidem Hilbertem i Bertrandem Russellem

PEDAGOGIKA. „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” T. 4. Red. Anna Wojtas-Rduch

NAUKI O KULTURZE I RELIGII. Katarzyna Marcol: Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie

L I T E R A T U R O Z N AW S T W O . O szczęściu. Konteksty radosne. Red. Anna Szawerna-Dyrszka, Ireneusz Gielata

JĘZYKOZNAWSTWO. Partnerstwo w komunikacji. Red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

Kamila Kuros-Kowalska: Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji

Magdalena Pastuch: Polskie wyrażenia o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jednostki języka w systemie i w tekście 3. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Ewa Kapela

HISTORIA. „Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej”. Red. Maciej Fic

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2020. T. 10. Cz. 1: Przekład i peryferie. Red. tomu Leszek Małczak

SOCJOLOGIA. Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne. Red. Sławomira Kamińska-Berezowska

ZAPOWIEDZI
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T. 8: W poszukiwaniu nowości. Red. Maria Barłowska, Marzena Walińska

PSYCHOLOGIA. Lidia Baran: Nieuczciwość akademicka wśród studentów. Psychologiczne wyznaczniki, przewidywanie i przeciwdziałanie

JĘZYKOZNAWSTWO. „Paidia i Literatura” 2020, nr 2. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2020. T. 11. Red. nacz. Wojciech Świątkiewicz, red. tomu Sławomira Kamińska-Berezowska, Rafał Muster

POLITOLOGIA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 28 (z. 1). Red. Tomasz Kubin, Zbigniew Kantyka, Paweł Grzywna

LITERATUROZNAWSTWO. „Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2020, nr 1 (2): Dziedzictwo Bony Sforzy. Red. nacz. Janina Janas, red. tematyczny Agnieszka Bender, Janina Janas

„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2020. Nr 40, 1/2020: pamięć/ideologia/archiwum. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. tomu Wojciech Kalaga