Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. „Romanica Silesiana” 2019, no. 1 (15): Cuerpo y corporeidad en la poesía. Red. Andrzej Rabsztyn, red. Ewa Śmiłek

„Forum Lingwistyczne” 2019, nr 6. Red. Joanna Przyklenk, red. Mirosława Siuciak

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Aneta Banaszek-Szapowałowa, Piotr Czerwiński, Maciej Walczak: Kim Ty jesteś? Ja kontra Adwersarz w polskiej debacie przedwyborczej. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii Кто Ты? Я vs Другой в польских предвыборных дебатах. Язык и действительность в категориях экспрессии, политики, идеоло

KULTUROZNAWSTWO. Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania. Red. Barbara Orzeł

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2018. T. 2 (28). Red. Jarosław Zagrodnik, red. Kazimierz Zgryzek

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2018. T. 23. Red. Maksymilian Pazdan

Prawo a nowe technologie. Red. Sławomir Tkacz, red. Zygmunt Tobor

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marlena Gęborska: Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą

Beata Żołędowska-Król: Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901–1939)

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 2 (33): Systemy biblioteczne i informacyjne w Polsce i na świecie. Red. Justyna Adamus-Kowalska

SOCJOLOGIA. Marcin Kozak: Stawanie się badaczem terenowym według »Dziennika« Bronisława Malinowskiego.

PEDAGOGIKA. Katarzyna Krasoń, Iwona Tomas: Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się.

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 3: Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela. Red. Renata Raszka, red. Urszula Szuścik, red. Anna Trzcionka-Wieczorek

FILOZOFIA. „Folia Philosophica” 2018. Vol. 39. Red. Dariusz Kubok

„Folia Philosophica” 2018. Vol. 40. Red. Dariusz Kubok

MUZYKA. Karol Pyka: »Cantico delle creature«. Do słów »Pieśni słonecznej « św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór mieszany oraz sopran i tenor solo

Zagadnienia prowadzenia zespołów muzycznych współczesnego rynku kultury. Red. Izabella Zielecka- Panek

POLITOLOGIA. Anna Muś: Rewizja stosowania prawa do samostanowienia w XXI wieku. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego

LITERATUROZNAWSTWO. Donat Kirsch: Eliminacja »episteme«. Pisma krytyczne. Oprac. Andrzej Śnioszek

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 3. Red. Agnieszka Nęcka, red. Dariusz Nowacki, red. Jolanta Pasterska

Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa

„Narracje o Zagładzie” 2019, nr 5: Poezja i Zagłada. Red. Anita Jarzyna, red. Marta Tomczok

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2018. Vol. 6: Remaining United in Diversity. Red. Andrzej Pastwa

Zapowiedzi
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Kunce, Tadeusz Sławek: Oikologia. Powrót

PEDAGOGIKA. Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie doświadczania emocji. Red. Irena Przybylska

FILOZOFIA. Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon: Etos polityków w kodeksach etycznych radnych

LITERATUROZNAWSTWO. Płeć awangardy. Red. Marta Baron-Milian, red. Anna Kałuża, red. Katarzyna Szopa

Hardy. Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane. Red. Kamila Czaja

Halina Rusek: Koleżanki z Birkenau. Esej o pamiętaniu

PRAWO. Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego. Red. Dorota Łobos-Kotowska

PEDAGOGIKA. Ewaluacja w edukacji – teoria i praktyka. Red. Danuta Kocurek, red. Urszula Szuścik

JĘZYKOZNAWSTWO. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5. Red. Ewa Biłas-Pleszak, red. Aleksandra Kalisz, red. Ewelina Tyc