Nekrologi


Pani

dr hab.

Joannie Januszewskiej-Jurkiewicz, prof. UŚ


z Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Śląskiego

wyrazy współczucia i żalu po stracie
Męża

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Panu

prof. dr. hab. Andrzejowi Norasowi
prorektorowi ds. badań naukowych
Uniwersytetu Śląskiego


wyrazy współczucia i żalu po stracie
Matki

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. Feliksa Bociana

długoletniego pracownika Katedry Pedagogiki Społecznej
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń studentów,
służącego pomocą i dobrą radą, oddanego ludziom
i sprawom uczelni,
społecznika o wyjątkowych zasługach dla Związku
Harcerstwa Polskiego.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Marty Filipek


długoletniego pracownika Wydziału Filologicznego,
a następnie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego,
osoby oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach