Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Wędrówka ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej. Red. Maciej F i c

SOCJOLOGIA. Ewa Budzyńska: Międzypokoleniowe więzi rodzinne. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Natalia Żórawska: Dziedzictwo (nie)pamięci. Holocaustowe doświadczenia pisarek drugiego pokolenia

Dominik Chwolik: Poetyckie doświadczenie religii. Tadeusz Kijonka, Stanisław Krawczyk, Jerzy Szymik

Paweł Tomczok: Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Lucius Annaeus Seneca „Oedipus. Edyp”. Red. Tomasz Sapota , Iwona Słomak

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016). Red. Leszek Małczak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana” 2017. T. 6. Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology. Eds. Paulina Biały, Bożena Cetna rows k a

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Agnieszka Gołda: Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej

NAUKI O ZIEMI. Magdalena Matysik: Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017. T. 17. Red. Maciej Kurcz , Magdalena Szalbot

Podręczniki i skrypty

CHEMIA. Jan Grzegorz Małecki: Historia odkryć pierwiastków chemicznych

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Między Śląskiem a Wileńszczyzną. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Joanna Januszewska- -Jurkiewicz, Ewa Żurawska

NAUKI POLITYCZNE. Kryzys w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Red. Mieczysław S tolarczyk , Tomasz Kubin

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10): Rozprawy i artykuły: „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

Prezentacje: Adam Kaczanowski. Red. Maria Barłowska , Adam Dziadek , red. części „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego” Mariola Jarczykowa , Anna Szawerna-Dyrszka

Janusz Ryba: Potocki (Jan) – w duetach

Myśl Myśliwskiego (studia i eseje). Red. Józef Olejniczak , Marzena Boniecka , Piotr Zając

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

FILOLOGIA KLASYCZNA. Agata Sowińska: „Hermetica” średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Red. Ewa Biłas-Pleszak , Joanna Przyklenk , Artur Rejter , Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Jednostki języka w systemie i tekście. T. 2. Red. Andrzej Charciarek , Anna Zych , Ewa Kapela

Beata Duda: Miasto w świecie dyskursów

Bernadeta Ciesek: Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski. Postawy, wartości, strategie

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak , współpraca Kinga Wąsińska , Wioletta Wil czek

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Arkadiusz Pulikowski: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje

Agnieszka Gołda: Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej. Od ogólnej bibliologii do dyscypliny szczegółowej

STUDIA O KULTURZE. „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI wieku. Red. Leszek Zwi erzyński , Monika Wiszniowska , Paweł Paszek

PRAWO. Agnieszka Wiktorzak: Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

PEDAGOGIKA. Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru i transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji. Red. Sylwia Wrona , Szymon Godawa

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse oraz zagrożenia. Red. Magdalena Bełza-Gajdzica , Joanna Kulisiak-Kaźmierczak