Nekrologi


Z wielkim żalem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
profesora Richarda Pipesa


doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,

wybitnego amerykańskiego historyka i politologa polskiego pochodzenia, znawcy historii Rosji,
emerytowanego profesora Uniwersytetu Harvarda w Cambridge,
w którym pełnił funkcję dyrektora Centrum Badań Rosyjskich.

Odszedł od nas Człowiek niezwykłej kultury osobistej i wybitny uczony,
cieszący się powszechnym autorytetem i uznaniem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego,
wyrazy ubolewania i współczucia składają, łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. hab. Wojciecha Organiściaka


pracownika naukowego Katedry Historii Prawa
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Teresy Ewy Zięby


emerytowanego pracownika
administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i radą,
oddanej sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach