Kronika UŚ

Kongres Oświaty Katowice 2018

10 kwietnia w Muzeum Śląskim odbył się Kongres Oświaty Katowice 2018 zorganizowany przez Uniwersytet Śląski (reprezentowany przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego), Miasto Katowice i Muzeum Śląskie. Celem przedsięwzięcia były: integracja środowiska pedagogicznego, wzbogacenie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia oraz upowszechnienie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek edukacyjnych. Ideą przewodnią tegorocznego spotkania była interdyscyplinarność. Wydarzenie służyło wymianie poglądów, pomysłów i idei w gronie osób realizujących i odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży – nauczycieli, psychologów i pedagogów, a także dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół wszystkich szczebli.

Discover Canada 2018

12 i 13 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbywał się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2018”, podczas którego finaliści zdawali egzamin ustny oraz przedstawiali prezentacje multimedialne nt. „The role of museums and galleries in the representation of Canada”. Konkurs wygrała Weronika Deneka z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, która została też nagrodzona za najlepszą prezentację wygłoszoną w drugim dniu finału.

W programie wydarzenia zaplanowano występy muzyczne i teatralne uczniów I LO w Żorach oraz wykład pt. „Gods, Victims and Essential Others: Animals in Canadian Literature”, który wygłosiła dr Ewa Urbaniak- Rybicka. Konkurs „Discover Canada” jest wspólnym projektem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ oraz I LO w ZSO w Żorach. Pomysłodawcą konkursu jest dr hab. Eugenia Sojka, a koordynatorem tegorocznej edycji była dr Sabina Sweta Sen-Podstawska.

XV Międzynarodowy Konkurs Interpretacji „Studencka Działalność Artystyczna”

17 i 18 kwietnia w Katedrze Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku (Słowacja) odbył się XV Międzynarodowy Konkurs Interpretacji „Studencka Działalność Artystyczna”, który adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych, studentów uniwersyteckich wydziałów artystycznych oraz akademii muzycznych. Eliminacje przeprowadzono w kilku kategoriach. W tegorocznej edycji w gronie laureatów znaleźli się również studenci Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ. I miejsce w kategorii śpiewu solowego zajęła Danuta Bańczyk przygotowana przez dr Sabinę Olbrich-Szafraniec. W kategorii gra na fortepianie I miejsce oraz nagrodę rektora otrzymała Dorota Kuźnik, na II miejscu uplasowała się natomiast Angelika Niemiec – obie laureatki przygotowane zostały przez dr. Grzegorza Niemczuka. W kategorii gra na fortepianie na cztery ręce II miejsce oraz nagrodę specjalną Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej otrzymały Anna Szymoniak i Julia Dudzik przygotowane przez dr Agatę Hołdyk.

Jubileuszowy koncert galowy

18 kwietnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się jubileuszowy koncert galowy. Wykonawcami byli: obchodząca 30-lecie działalności artystycznej Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Międzywydziałowy Zespół Folkowy „Folkuś” pod kierownictwem artystycznym dr Magdaleny Szyndler oraz artyści Instytutu Muzyki UŚ. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mendel, prodziekan Wydziału Artystycznego. Podczas uroczystości wręczone zostały Złote Odznaki „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” przyznane Miastu Cieszyn oraz Powiatowi Cieszyńskiemu. Odznaczenia odebrali starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król oraz burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Firma z Jakością

Uniwersytet Śląski został laureatem nagrody specjalnej Firma z Jakością przyznanej przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Uczelnia została doceniona za kontynuowanie najlepszych tradycji nauki europejskiej, przyczynianie się do rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz wzmacnianie pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej. Statuetkę odebrał JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 21 kwietnia w Zabrzu. Przyznawane przez Izbę nagrody są wyrazem docenienia działalności i innowacyjności firm, ich wysokiej jakości i dążenia do ciągłego rozwoju. Katowicka Izba Rzemieślnicza powstała w czerwcu 1922 roku i jest najstarszą, a jednocześnie największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie. Potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób, zrzeszone w niej organizacje terytorialne oraz przedsiębiorstwa zapewniają ponad 30 tysięcy miejsc pracy.

14. Śląski Studencki Festiwal Nauki

14. edycja wydarzenia odbywała się od 24 do 26 kwietnia w Katowicach. Uczestnicy Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki mogli m.in. wysłuchać wykładów otwartych, wsiąść do Muzycznych Pociągów i Tramwajów ze Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice”, wziąć udział w szkoleniach 4GROW czy odwiedzić stoiska Jarmarku Wiedzy na katowickim rynku. Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zorganizowany został Dzień z DNA, a dla osób pragnących pokazać swoje szczególne umiejętności organizatorzy przygotowali Open Stage. Impreza kulturalno-naukowa organizowana jest przez studentów Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych.

Wernisaż wystawy pt. „Bajki robotów”

25 kwietnia w Galerii 36,6 Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy „Bajki robotów”. Zaprezentowane zostały prace artystów nadesłane na konkurs na małą formę graficzną organizowany przez Instytut Sztuki UŚ. Temat konkursu inspirowany był twórczością polskiego pisarza, filozofa i futurologa Stanisława Lema. „Bajki robotów” jego autorstwa to groteskowo-baśniowe opowiadania, których bohaterami i narratorami są roboty. Myślą przewodnią małych form graficznych był zatem świat futurystyczno-kosmicznej technologii. Celem przedsięwzięcia było promowanie młodych artystów, wymiana doświadczeń oraz możliwość konfrontacji osiągnięć graficznych twórców reprezentujących polskie i zagraniczne środowiska artystyczne. Wernisaż był wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Cieszynie.

X Europejski Kongres Gospodarczy

Od 14 do 16 maja w Katowicach odbywał się X Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej. W programie wydarzenia znalazło ponad sto debat, sesji tematycznych oraz spotkań dotyczących kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście. Obszary dyskusji łączyły takie przewodnie hasła, jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność i środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku. Corocznie kongres gromadzi reprezentantów świata biznesu, polityki i nauki. W spotkaniach udział wzięło kilka tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. Uczestnikami byli komisarze unijni, przedstawiciele rządów, prezydenci miast, menedżerowie największych firm z kraju i ze świata oraz naukowcy. W wydarzeniu wziął udział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który uczestniczył w dyskusji poświęconej tematowi samorządów wobec demografii i migracji. Podczas sesji pt. „Samorządy, miasta, nieruchomości” poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z: prognozami demograficznymi, programami rządowymi mającymi zmieniać strukturę demograficzną, a także dotyczące skutków ekonomiczno-finansowych i społecznych depopulacji i deglomeryzacji. W sesji pn. „Metropolia w praktyce” udział wzięli m.in. prorektor UŚ ds. współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla prof. Andrzeja Ślebarskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski z Zakładu Fizyki Ciała Stałego UŚ otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation) na trzymiesięczny pobyt naukowy w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (UCSD). Uniwersytet ten zaliczany jest do najlepszych uczelni nie tylko w USA, ale i na świecie, szczyci się ponadto kilkoma noblistami, m.in. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymała związana z amerykańską uczelnią, a urodzona w Katowicach Maria Goeppert-Mayer. Prof. Andrzej Ślebarski otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej już po raz trzeci (wcześniej w 2002 i 2008 roku), był też stypendystą Fulbrighta na UCSD.

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

11 maja w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. W wydarzeniu wziął udział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Krzyże Wolności i Solidarności zostały pośmiertnie przyznane m.in. osobom związanym z Uniwersytetem Śląskim: prof. Irenie Bajerowej (1921–2010), prof. Augustowi Chełkowskiemu (1927–1999) i prof. Walerianowi Pańce (1941–1991).

Konferencja z cyklu „Polonia Restituta…”

Obywatelskość i patriotyzm to temat trzeciej konferencji organizowanej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, którego inicjatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Na projekt składa się dziesięć konferencji tematycznych podejmujących zagadnienia z zakresu życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Poszczególne spotkania odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w kraju, podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest podczas kongresu w Krakowie w 2019 roku. Trzecia konferencja odbyła się 14 maja na Wydziale Teologicznym UŚ. Debata „Myśląc Ojczyzna… Obywatelskość i patriotyzm w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” poświęcona została tytułowym zagadnieniom oraz ich polskim formom wyrazu. W konferencji udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz metropolita katowicki abp dr Wiktor Skworc. Wystąpienie otwierające wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik z Wydziału Teologicznego UŚ. Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy: „Śląsk – droga do Niepodległej” przygotowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach upamiętniająca historię powstań śląskich i plebiscytu oraz „Silesius” – ekspozycja opracowana merytorycznie przez Związek Górnośląski prezentująca różnorodność regionu, w tym m.in. sylwetki wybitnych Ślązaków, architekturę Nikiszowca, obrazy śląskich malarzy nieprofesjonalnych oraz rzeźby w węglu i fotogramy zabrzanina Arkadiusza Goli.