27 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Praktyczna użyteczność badań naukowych

W lutym 2018 roku JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał do życia ogólnouczelnianą jednostkę pod nazwą Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Kierownikiem Centrum został jego pomysłodawca i inicjator, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej. Na stanowisko zastępcy Kierownika Centrum powołano dr hab. Agnieszkę Turską-Kawę, wicedyrektor ds. badań naukowych i promocji w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Pierwsze spotkanie w ramach Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
Pierwsze spotkanie w ramach Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

– Centrum powstało z potrzeby łączenia praktyki z teorią. W murach naszego Uniwersytetu prowadzimy badania, których wyniki w większej mierze powinny być implementowane w przestrzeni publicznej, a niejednokrotnie pozostają wyłącznie w sferze naukowej. Naszym celem jest budowanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem a jego otoczeniem instytucjonalnym i realizacja wspólnie z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi przedsięwzięć wymagających wsparcia naukowego – przedstawia misję Centrum jego kierownik, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Centrum zapewnia otoczeniu profesjonalne, naukowe wsparcie między innymi w zakresie badań empirycznych, fachowych ekspertyz i analiz czy opracowań problemów regulacyjnych. Jego efektem ma być sukcesywne podnoszenie jakości procesów decyzyjnych w administracji, gospodarce, samorządzie oraz innych sferach polityki publicznej.

Współpraca Centrum z podmiotami zewnętrznymi jest zatem zorientowana na połączenie wartościowych poznawczo badań naukowych z ich praktyczną użytecznością. Mają być one realną podporą w rozwiązywaniu istotnych problemów pojawiających się w funkcjonowaniu podmiotów administracji, samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, instytucji regulacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza świadczących usługi o charakterze użyteczności publicznej. Tak sformułowane cele aktywności Centrum generują jego wielopłaszczyznową działalność. Z jednej strony badacze Centrum odpowiadają na konkretne potrzeby podmiotów zewnętrznych, którym mogą zapewnić profesjonalną pomoc na różnych poziomach – konsultacyjnym, empirycznym czy analitycznym. Z drugiej strony, Centrum zrzesza badaczy, których aktywność naukowa ukierunkowana jest na diagnozę bieżących problemów regulacyjnych w przestrzeni polityki publicznej. Wyniki prowadzonych przez nich badań naukowych są przekładane na konkretną ofertę wsparcia dla podmiotów zewnętrznych, co zgodne jest z nowoczesnymi standardami evidence- based policy oraz science-informed policy-making.

Centrum jest jednostką interdyscyplinarną, nastawioną na współpracę z badaczami różnych dyscyplin.

– Współpraca przedstawicieli różnych nauk jest siłą i ogromnym atutem Centrum. Jesteśmy przekonani, że efektywne rozwiązywanie problemów w przestrzeni publicznej wymaga spojrzenia na nie z różnych perspektyw. Tym samym oferujemy dostęp do najwyższej klasy specjalistów o różnorodnym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym, w szczególności w dziedzinie prawa, nauk społecznych, administracji, psychologii i etyki – podkreśla dr hab. Agnieszka Turska-Kawa.

Obecnie Centrum wspierane jest przez Radę Naukową, w skład której wchodzą: dr Agata Zygmunt (socjolog), dr Patrycja Rudnicka (psycholog), dr hab. prof. UŚ Mirosław Pawełczyk (prawnik), dr hab. Robert Pyka (politolog i socjolog) oraz dr hab. Waldemar Wojtasik (politolog).

– Centrum dąży do integracji badaczy o różnorodnych kompetencjach, ale również włączania doktorantów i młodszych pracowników nauki do projektów prowadzonych przez doświadczonych badaczy. Tym samym do Centrum zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Śląskiego, zarówno tych, którzy mogą nas wesprzeć swoją praktyką i fachową wiedzą, jak i tych, którzy chcieliby zdobyć cenne doświadczenie praktyczne – uzupełnia dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Centrum mieści się w budynku przy ul. Bankowej 5. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.cbpr.us.edu.pl.

Autorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Fotografie: Agnieszka Sikora