Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 6. Red. Wiesław Kaczanowicz

TEOLOGIA. Jan Słomka: Historia duchowości. Czas ojców Kościoła

ETNOLOGIA. Zygmunt Kłodnicki , Agnieszka Pieńczak , Joanna Koźmińska: „Polski atlas etnograficzny”. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2017. T. 8. Red. Andrzej Niesporek

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 19. Red. Jan Iwanek , Robert Radek , Paweł Grzywna

Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze. Red. Paweł Grzywna , Joanna Lustig , Natalia Stępień-Lampa , Bożena Zasępa

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Magdalena Piotrowska-Grot: W głąb. Szkic o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 1 (9): Rozprawy i artykuły: „Gry warte świeczki”. Prezentacje: Donat Kirsch. Red. Maria Barłowska , Adam Dziadek , red. materiałów w części „Gry warte świeczki” Michał Kłosiński

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość. Red. Agnieszka Woźniakowska , Sonia Caputa

„Romanica Silesiana” 2017, no. 12: Le père / The Father. Red. Michał Krzykawski

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Artur Kijak: Labial-Dorsal Interpretations: A Phonologically Based Approach

Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki. Eds. Artur Kijak , Jerzy Nykiel , Andrzej M. Łęcki

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa: Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Renata Frączek: Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki

O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Red. Teresa Wilkoń

STUDIA O KULTURZE. Barbara Orzeł: Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe

Ogród – miejsce upraw czy symbol. Red. Witold Jacyków, Dariusz Ryma r

SZTUKA I DYDAKTYKA. Marek Głowacki: S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku

MUZYKA. Magdalena Szyndler: Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje

PRAWO. Artur Biłgorajski : Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego

Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane. Red. Rafał Blicharz

Tadeusz Widła: Świat sygnatur

Zapowiedzi

Prace naukowe

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Filozof czystego poznania. Rzecz o Hermannie Cohenie

SOCJOLOGIA. Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie. Red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Agata Zygmunt , Andrzej Górny

Contemporary Family – comparative perspective. Eds. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. Paweł Sarna: Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku

Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1. Red. Mariusz Kolc zyński

Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 2. Red. Mariusz Kolczy ński

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza. Red. Magdalena Kokoszka , Bożena Szałasta-Rogowska

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Beata Gałan: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Przestrzenie Przekładu. T. 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3 (26): Interesariusze komunikacji naukowej. Red. Izabela Swoboda , Jacek Tomaszczyk

STUDIA O KULTURZE. Ciało – muzyka – performans. Red. Jacek Mikołajczyk , Maria Popczyk

SZTUKA I DYDAKTYKA. Sztuka i jej wartości. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski , Ewa Bogdanowicz , Zenon Mojżysz

PRAWO. Tomasz Szczygieł : Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

„Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego”. Zeszyt 1/2017. Red. Katarzyna Grzybczyk

PEDAGOGIKA. Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka. Red. Urszula Szuścik , Renata Raszka

BIOLOGIA. Barbara Tokarska-Guzik , Barbara Fojcik , Katarzyna Bzdęga , Alina Urbisz , Teresa Nowa k , Andrzej Pasierbiński , Zygmunt Dajdo k : Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec „Reynoutria” spp. w Polsce – biologia, ekologia i metody zwalczania