Koncert przedświąteczny z muzyką Krzesimira Dębskiego

Koncert przedświąteczny z muzyką Krzesimira Dębskiego odbył
się 10 grudnia 2017 roku
Koncert przedświąteczny z muzyką Krzesimira Dębskiego odbył się 10 grudnia 2017 roku
Krzesimir Dębski wystąpił w roli skrzypka oraz dyrygenta
Krzesimir Dębski wystąpił w roli skrzypka oraz dyrygenta
W programie znalazły się utwory sakralne oraz muzyka filmowa
Krzesimira Dębskiego
W programie znalazły się utwory sakralne oraz muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego
Uczestnicy koncertu w ewangelickim kościele Zmartwychwstania
Pańskiego w Katowicach
Uczestnicy koncertu w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach
Od lewej: JE Biskup ks. Marek Szkudło, JM Rektor UŚ prof. Andrzej
Kowalczyk oraz JE Biskup ks. dr Marian Niemiec
Od lewej: JE Biskup ks. Marek Szkudło, JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk oraz JE Biskup ks. dr Marian Niemiec
Podczas koncertu wystąpili Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”
pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek,
Krakowskie Trio Stroikowe oraz muzycy z Zakładu Muzyki Rozrywkowej
Instytutu Muzyki UŚ
Podczas koncertu wystąpili Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Krakowskie Trio Stroikowe oraz muzycy z Zakładu Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki UŚ


Fotografie: Agnieszka Szymala