Kronika UŚ

Najlepsi absolwenci UŚ

20 listopada w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2016/2017. Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: dziekanów wydziałów oraz dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Studenci zostali wyróżnieni między innymi za: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Podczas uroczystości zostały również ogłoszone wyniki piątej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Zwycięzcą konkursu został Rafał Warchulski, absolwent geologii (specjalność geochemia i mineralogia) na Wydziale Nauk o Ziemi. Plebiscyt „Absolwent z Pasją” promuje osoby aktywne społecznie, osiągające sukcesy w działalności naukowej, kulturalnej lub w sporcie i z pełnym zaangażowaniem oddające się swoim zainteresowaniom. W tym roku o tytuł Absolwenta z Pasją ubiegało się 26 kandydatów, a głosowanie trwało od 13 do 19 listopada na stronie internetowej katowickiej „Gazety Wyborczej”. W konkursie oddano 8082 głosy, laureat uzyskał ich 1087.

Ks. prof. Jerzy Szymik laureatem nagrody literackiej

25 listopada w Książnicy Podlaskiej odbyła się gala wręczenia Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Tegorocznym laureatem został ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik, pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ, członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (od 2004 roku), autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych. Jego badania koncentrują się na problematyce chrystologii integralnej, topiki teologicznej i interdyscyplinarnych badań pogranicza teologiczno-kulturowego, metodologii teologii i metateologii, a w ostatnich latach na recepcji teologii i nauczania Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI.

Prof. Tadeusz Widła laureatem Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska

28 listopada w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVIII edycji Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, który otrzymał wyróżnienie w kategorii monografia za książkę pt. Ekspertyza sygnatury malarskiej. Publikacja została przygotowana w ramach projektu Opus 8 Narodowego Centrum Nauki i wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Od 1999 roku Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne corocznie organizuje konkurs na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Jego głównym celem jest popularyzacja kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017

Już po raz drugi największe śląskie uczelnie (Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych) oraz Miasto Katowice połączyły siły, by przekonać mieszkańców regionu śląsko- zagłębiowskiego, że nauką można się bawić, a codzienną pracę badaczy reprezentujących różne dziedziny da się przedstawić w przystępny sposób. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 rozpoczął się na scenie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego 30 listopada wydarzeniem „Science on Stage”, w ramach którego zaplanowano prezentacje młodzieżowych teatrów naukowych z całej Polski, debatę pt. Myślenie na scenie i muzyczno-taneczny spektakl pt. Obertaniec-oberwaniec Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”. Drugi i trzeci dzień festiwalu odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które podzielone zostało na 6 obszarów wiedzy: nauki humanistyczno-społeczne, przyrodnicze, ścisłe, techniczne, medyczne oraz sztuki, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział w licznych warsztatach, wykładach, pokazach eksperymentów, spotkaniach z naukowcami i popularyzatorami nauki.

35-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ

2 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywały się uroczystości z okazji 35-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie obchodów jubileuszu znalazły się m.in. trzy wykłady: prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Opali pt. „Siła jest w Was. Co seniorzy mogą zrobić dla siebie, wykorzystując wiedzę, potencjał, umiejętności i doświadczenie”, prof. dr hab. Ewy Syrek pt. „Relacje dziadkowie – wnuki jako wartość wychowawcza”, prof. dr hab. Marii Zrałek pt. „Czy być starym to wstyd?”, a także inscenizacja fragmentów Pana Tadeusza w wykonaniu grupy teatralnej UTW, wystawa malarstwa, występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz ekspozycja retrospektywnej fotografii z historii UTW.

25-lecie Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

7 i 8 grudnia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych obchodził 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano otwarte wykłady eksperckie, które poprowadzili prof. dr hab. Eugeniusz Wilk i prof. dr hab. Wiesław Godzic, oraz konferencję naukową pt. „Przestrzenie kultury. Horyzonty historyczne, teoretyczne, metodologiczne”. Instytut powstał 23 grudnia 1991 roku jako Instytut Nauk o Kulturze. W grudniu 2012 roku został przemianowany na Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, co odzwierciedla charakterystykę prowadzonych przez pracowników badań koncentrujących się na problematyce kulturowej w perspektywie różnych dyscyplin: medioznawstwa, antropologii, komunikologii, estetyki, teatrologii, literaturoznawstwa i filmoznawstwa. Od początku istnienia Instytut współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizuje konferencje naukowe, sympozja i festiwale sztuki, uczestniczy w prestiżowych przedsięwzięciach wydawniczych, przyczynia się do promocji regionu w kraju i za granicą oraz partycypuje w pracach związanych z rozwijaniem edukacji kulturoznawczej.

Koncert „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”

10 grudnia w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbył się koncert galowy III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra pt. „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”. Do udziału w wydarzeniu zapraszali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec, JE Arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc. W programie znalazły się utwory sakralne oraz muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego. Wykonawcami byli: Krzesimir Dębski (dyrygent, skrzypce), Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Krakowskie Trio Stroikowe: Marek Mleczko (obój), Roman Widaszek (klarnet), Paweł Solecki (fagot), a także Karol Pyka (instrumenty klawiszowe), Marcin Żupański (saksofon) i Bartosz Jaśkowski (wokal).

Laureaci konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło konkursy Opus i Preludium. W konkursie Opus do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, w tym 10 z Uniwersytetu Śląskiego. Laureatami zostali badacze z 5 wydziałów: dr hab. Arkadiusz Rojczyk (Wydział Filologiczny), dr hab. Miron Lakomy (Wydział Nauk Społecznych), prof. dr hab. Małgorzata Gaj (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Janusz Gluza (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), dr hab. Sebastian Pawlus (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), prof. dr hab. Barbara Machura (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), dr hab. Halina Pawelec (Wydział Nauk o Ziemi) oraz prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Wydział Nauk o Ziemi). W konkursie Preludium 13 adresowanym do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora finansowanie otrzymają 324 projekty. Z Uniwersytetu Śląskiego wsparcie otrzyma pięcioro początkujących badaczy: z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – Monika Rajtor, Anna Skubacz i Anna Dzionek, Mateusz Weis z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Paweł Rutkiewicz z Wydziału Nauk o Ziemi.

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra

Od 8 do 10 grudnia w Cieszynie i Katowicach odbywał się III Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra. Pomysłodawcą festiwalu jest Chór Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia” dyrygowany przez dr hab. prof. UŚ Izabellę Zielecką-Panek. Wydarzenie organizują przedstawiciele środowiska akademickiego, artystycznego i religijnego odpowiedzialni za promocję muzyki poprzez działalność chóralną. Celem festiwalu jest popularyzacja twórczości prof. Józefa Świdra i kompozytorów pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji muzyki chóralnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych. W programie tegorocznej edycji wydarzenia znalazły się m.in. benefis prof. Haliny Goniewicz- Urbaś, warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów, koncerty festiwalowe w tym koncert galowy „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”. W ramach festiwalu odbyły się również przesłuchania do Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof. Józefa Świdra, a także koncert laureatów.

Laureaci stypendium dla wybitnych młodych naukowców

12 grudnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów XII edycji stypendiów przyznawanych młodym wybitnym naukowcom (do 35. roku życia) prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W tym roku otrzyma je 209 naukowców. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr Mateusz Kanturski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr Katarzyna Nowak (WBiOŚ), dr Agata Daszkowska-Golec (WBiOŚ), dr hab. Agnieszka Turska-Kawa z Wydziału Nauk Społecznych, dr Marlena Jankowska z Wydziału Prawa i Administracji, dr Magdalena Opala-Owczarek z Wydziału Nauk o Ziemi, dr Małgorzata Wistuba (WNoZ), dr inż. Karolina Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.