17 listopada na Wydziale Prawa i Administracja UŚ odbywała się III edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej

Świat prawniczy i medyczny jednym głosem

Wydarzenie po raz kolejny połączyło środowisko medyczne i prawnicze. Tegoroczną edycję konferencji poświęcono chorobom zakaźnym oraz szczepieniom ochronnym. Celem organizatorów było zachęcenie znawców tematu i nie tylko do zabrania głosu w sprawach ważnych dla zdrowia publicznego.

Uczestnicy III edycji Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej
Uczestnicy III edycji Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej

W auli WPiA zebrali się lekarze, prawnicy, ale i wielu studentów zainteresowanych tematyką spotkania. Wykład inauguracyjny pt. „Choroby tropikalne, epidemie, pandemie – panorama wyzwań etycznych i prawnych” wygłosiła dr Joanna Różyńska.

Wydarzenie podzielono na dwa bloki tematyczne. Podczas pierwszego rozmawiano o chorobach zakaźnych. Zagadnienie opracowano pod wieloma względami. Prelegenci opowiedzieli między innymi o boreliozie i innych chorobach odzwierzęcych, gruźlicy, chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową, infekcjach w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, ryzykownych zachowaniach seksualnych u dorosłych oraz obecnych zagrożeniach wynikających z rozprzestrzeniania się AIDS. Po wystąpieniach lekarzy wypowiadali się prawnicy, którzy zaprezentowali konstytucyjne i etyczne uwarunkowania przeciwdziałania chorobom zakaźnym i zakażeniom oraz wady i zalety Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mówiono ponadto o możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu zakażeń szpitalnych, a także o zasadach ujawnienia informacji o zakażeniu.

W drugim panelu prawnicy oraz lekarze przyjrzeli się kwestii szczepień. Skupiono się przede wszystkim na omówieniu faktów oraz mitów odnoszących się do tematu szczepień przeciwko HPV. Prawników interesowały głównie etyczne problemy szczepień ochronnych, ich rola na gruncie prawa karnego, a także wykonywanie pieczy nad dzieckiem w ramach władzy rodzicielskiej właśnie w kontekście obowiązkowych szczepień.

W przerwie między poszczególnymi sesjami odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach mec. Roman Kusz, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego lek. med. Grzegorz Hudzik, prof. dr hab. Stanisława Kalus z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz prodziekani WPiA UŚ dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior i dr Agnieszka Bielska-Brodziak. Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta przyznała, że cieszy się z kolejnego spotkania lekarzy oraz prawników.

– Tego typu konferencja ma w pewnym sensie ukierunkować myślenie reprezentantów obu profesji, mamy bowiem do czynienia z sytuacją, że z jednej strony jesteśmy my, lekarze, którzy zawsze chcemy pomóc, choć nie zawsze pomoc jest możliwa, z drugiej strony stoją prawnicy, którzy bronią pacjenta, nie zawsze posługując się właściwą wiedzą medyczną, zaś pośrodku znajduje się pacjent – zauważyła prorektor ŚUM w Katowicach. Zwróciła też uwagę na fakt, że obecne, zbiurokratyzowane czasy postawiły przed lekarzami nowe dylematy, a z powodu procedur gubią oni kontakt z pacjentem.

Prezes ORA mec. Roman Kusz podkreślił, że III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna jest świetną okazją do tego, aby lekarze nauczyli się czegoś od prawników, ale i odwrotnie.

Lek. med. Grzegorz Hudzik z kolei zastanawiał się w kontekście tematyki wielu wykładów, czy ważniejsze jest indywidualne podejście do człowieka i jego wolnej woli, czy też populacja i wszelkie zagrożenia, ale i wyzwania, które jej dotyczą.

Ideą Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej było poszerzenie wiedzy oraz świadomości dotyczącej chorób zakaźnych groźnych dla współczesnego świata, a także zwrócenie uwagi na konieczność szczepień ochronnych. Ważnym celem przedsięwzięcia było również promowanie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Wszystkie rozważania starano się opierać na dwóch płaszczyznach: medycznej oraz prawnej i starać się połączyć oba te światy, wypracowując konsensus oraz wnioski i wytyczne.

Konferencję współorganizowali: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Rada Adwokacka, a także Śląska Izba Lekarska. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, prezydent Katowic, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Autorzy: Wojciech Kowalczyk
Fotografie: Wojciech Kowalczyk