Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 8 (12). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

Dariusz Rolnik: Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721– –1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. Vol. 35. Red. Dariusz Kubok

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7. Red. Tomasz Nawrocki

NAUKI POLITYCZNE. Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989. Red. Marek Barański, Maciej Guzy

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 16. Red. Jan Iwanek , Rafał Glajcar

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... T. 4. Red. Józef Olejniczak , Anna Szawerna-Dyrszka

Filip Mazurkiewicz: W stronę nieoczywistości. Teksty różne

„Narracje o Zagładzie” 2016, nr 2: Topika Zagłady. Red. naczelna Marta Tomc z o k , red. numeru Paweł Wolski

Ekonomia literatury. 1: Ekonomiczne teorie literatury. Red. Michał Kłosiński , Paweł Tomczok

Ekonomia literatury. 2: Ekonomie w literaturze i kulturze. Red. Borys Cymbrowski , Paweł Tomczok

Ekonomia literatury. 3: Literackie ekonomie. Red. Paweł Wolski , Paweł Tomczok

Ekonomia literatury. 4: Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne. Red. Łukasz Milenkowicz , Paweł Tomczok

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura”. 2016. Nr 33, 2/2016: dźwięki/pauzy/cisze. Red. nacz. Wojciech Kala ga

„Romanica Silesiana”. 2016, No 11. T. 2: Miedo. Coordinación Ewelina Szymoniak

ĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa : Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 4: Lingüística y didáctica de la lengua española. Eds. Joanna Wilk-Racięska , Agnieszka Szyndler , Cecylia Tatoj

Magdalena Bartłomiejczyk : Face threats in interpreting: A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament

„Theory and Practice of Second Language Acquisition”. 2016. Vol. 2 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker , Adam Wojtaszek

Aleksandra Kalaga: Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 2 (18): VI Światowy Kongres Polonistów. Red. nacz. Romuald Cudak , red. numeru Bożena Szałasta-Rogowska

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 3 (22): Ochrona dziedzictwa kulturowego. Red. Karol Makles

PEDAGOGIKA. Ekspresja ruchu – ciało – kreacja – komunikat. Red. Małgorzata Łączyk , Aleksandra Pyrzyk-Kuta

NAUKI O ZIEMI. Marta Chmielewska: Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

„Wieki Stare i Nowe”. T. 11 (16). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata A. Kluczek

ETNOLOGIA. Agnieszka Pieńczak : Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej

SOCJOLOGIA. Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia. Red. Urszula Swadźba , Rafał Cekiera , Monika Żak

NAUKI POLITYCZNE. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Analiza interdyscyplinarna. T. 1. Red. T. Iwanek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Piotr Gorliński-Kucik: TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja

Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczok

Katarzyna Niesporek: Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/ tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

FILOLOGIA KLASYCZNA. Lucius Annaeus Seneca: „Troades. Trojanki”. Przełożył Tomasz Sapota , Iwona S ł oma k , wstęp Tomasz Sapota , przypisy Iwona Słomak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Various Dimensions of Contrastive Studies. Eds. Bożena Cetnarowska , Marcin Kaczok , Marcin Zab awa

Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Danuta Gabryś-Barker , Ryszard Kalamarz

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych : Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

Krystyna Koziołek: Czas lektury

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 4 (23): Historia książki dla dzieci i młodzieży. Red. Irena Socha

STUDIA O KULTURZE. Teatrologia na rozdrożach. Red. Adriana Świątek , Piotr Tenczyk

Kulturowe gry w „Grze o tron”. Red. Beata Gontarz

PRAWO. New Challenges for International Organizations. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

Anna Lichosik: Informacje poufne w spółce publicznej

Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. Red. Tomasz Pietrzykowski , Agnieszka Bielska-Brodziak , Karolina Gil , Marek Suska

PEDAGOGIKA. Anna Studenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Piet Kommers , Eugenia Smyrnova-Trybulska

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 2: Wielokulturowość – doświadczanie Innego. Red. Aleksandra Gancarz