Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
ks. prof. Wincentego Myszora


laureata nagrody Lux ex Silesia za całokształt pracy naukowej, w 2003 roku odznaczonego przez Stolicę Apostolską godnością kapelana Jego Świątobliwości. Był twórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2001–2008, wyróżniony nagrodą zespołową ministra nauki i szkolnictwa wyższego za współautorstwo syntezy Literatura Grecji starożytnej, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz Association Internationale des Études Byzantines, w latach 1981–1995 był redaktorem naczelnym „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, jednym z czołowych polskich znawców gnozy i patrologów (badaczy Ojców Kościoła), autorem licznych dzieł naukowych, w tym podręcznika do nauki języka koptyjskiego zatytułowanego Język koptyjski – kurs podstawowy dialektu saidzkiego, a także – wraz z Albertyną Dembską – Podręcznego słownika koptyjsko-polskiego oraz Chrestomatii koptyjskiej, polskich przekładów tekstów z Nag Hammadi i licznych tłumaczeń tekstów gnostyckich – Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi oraz Anapausis w teologii chrześcijańskich gnostyków, był również autorem pierwszego polskiego przekładu Ewangelii Judasza. W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie łączył funkcje uczonego i pedagoga – wychowawcy licznej kadry naukowej, dla której pozostanie wzorem i Mistrzem. Utraciliśmy znamienitego Uczonego i Nauczyciela akademickiego, który wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował innych. W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry i szlachetny, znakomity organizator, wspaniały Przyjaciel. Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego pamięci.

 Rodzinie, Najbliższym, Uczniom i Przyjaciołom Profesora,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lutego 2017 roku zmarł

śp.
ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor


wybitny patrolog, znawca tekstów gnostyckich,
organizator Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
i jego pierwszy dziekan,
laureat nagrody Lux ex Silesia.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego UŚ
wraz ze społecznością akademicką

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Bartłomieja Miszteli


studenta kierunku inżynieria biomedyczna
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego,
Kolegi i Przyjaciela, osoby lubianej i szanowanej.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Lucyny Puławskiej

emerytowanego, długoletniego i cenionego pracownika
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby otwartej, służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach