Czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki rozpoczęła
się 26 stycznia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach
Czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki rozpoczęła się 26 stycznia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów
Prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, przewodniczący EuroScience, dyrektor
wykonawczy Chińsko-Duńskiego Centrum Edukacji i Badań
Prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, przewodniczący EuroScience, dyrektor wykonawczy Chińsko-Duńskiego Centrum Edukacji i Badań
W briefingu prasowym udział wzięli (od lewej): podsekretarz stanu
w MNiSW prof. dr hab. Łukasz Szumowski, wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, sekretarz stanu w MNiSW
prof. dr hab. Aleksander Bobko i prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr
hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
W briefingu prasowym udział wzięli (od lewej): podsekretarz stanu w MNiSW prof. dr hab. Łukasz Szumowski, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, sekretarz stanu w MNiSW prof. dr hab. Aleksander Bobko i prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
Tematem katowickiej konferencji były ścieżki kariery akademickiej i rozwój
młodej kadry naukowej
Tematem katowickiej konferencji były ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej
27 stycznia 2017 roku obrady odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji
UŚ
27 stycznia 2017 roku obrady odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ


Fotografie: Agnieszka Szymala, Tomasz Kawka