23 stycznia w Sali Konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyły się warsztaty muzyczne i wspólny koncert studentów Instytutu Muzyki i Orkiestry Albert Band

Niezwykły koncert noworoczny

Studenci II roku studiów uzupełniających edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej z Wydziału Artystycznego UŚ przygotowali, a następnie wykonali wspólnie z niepełnosprawnymi artystami z Orkiestry Albert Band koncert noworoczny. Orkiestra Albert Band działa w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej i skupia niepełnosprawnych muzyków z Trzebini, Libiąża i Chrzanowa.

Studenci Wydziału Artystycznego UŚ z niepełnosprawnymi artystami z Orkiestry Albert Band
Studenci Wydziału Artystycznego UŚ z niepełnosprawnymi artystami z Orkiestry Albert Band

Program cieszyńskiego koncertu składał się ze świątecznych, klasycznych i tradycyjnych utworów. Spotkanie było efektem przedpołudniowych warsztatów, podczas których dopracowywano elementy interpretacyjne utworów należących do repertuaru Orkiestry Albert Band (m.in. Jingle Bells Jamesa Pierponta, Old McDonald Had a Farm, utwory barokowe Johanna Sebastiana Bacha w stylizowanej formie, a także popularna w kulturze amerykańskiej anglojęzyczna kolęda We Wish You a Merry Christmas). Finał warsztatów wypełnił repertuar polskich i amerykańskich kolęd w wykonaniu studentów Wydziału Artystycznego, do których włączali się muzycy z Orkiestry Albert Band, grając na instrumentach perkusyjnych.

Orkiestra Albert Band działa w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej i skupia niepełnosprawnych muzyków z Trzebini, Libiąża i Chrzanowa. Warsztaty te realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości (w ramach warsztatów prowadzone są m.in. pracownia gospodarstwa domowego, rzemiosł różnych, stolarska, krawiecko-dziewiarska, plastyczna i inne). Za przygotowanie zespołu do warsztatów odpowiadała prowadząca Orkiestrę mgr Małgorzata Liszka wraz z terapeutami zatrudnionymi w WTZ: Adrianem Skalnym, Małgorzatą Brzęczek, Barbarą Kipek z Trzebini, Janem Gębickim z Chrzanowa, Anną Sroką i Marcinem Kurczem z Libiąża. Opiekę artystyczną nad całością prac objęły mgr Małgorzata Liszka, absolwentka Instytutu Muzyki UŚ w Cieszynie, a obecnie dyrygentka Orkiestry Albert Band, a z ramienia Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Urszula Mizia. Imprezę znakomicie poprowadził Szymon Staniszewski.

Imprezie towarzyszyły przepiękne zimowe beskidzkie plenery, które na fotografiach uwiecznił Marian Waszut, a z których klimatyczną prezentację multimedialną stworzyła Marlena Zając.

Orkiestra Albert Band działa w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej i skupia niepełnosprawnych muzyków z Trzebini, Libiąża
i Chrzanowa
Orkiestra Albert Band działa w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej i skupia niepełnosprawnych muzyków z Trzebini, Libiąża i Chrzanowa

Tegoroczny koncert integrujący był kontynuacją działań wcześniejszych. Od 5 lat w ramach przedmiotu techniki muzykoterapii studenci II roku studiów uzupełniających specjalność terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych prowadzą dwa razy w miesiącu zajęcia z zakresu muzykoterapii aktywnej z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Cieszynie. Zajęcia prowadzone są w Instytucie Muzyki pod okiem mgr Grażyny Durlow. Studenci i pracownicy Instytutu Muzyki od kilku lat biorą także udział w koncercie odbywającym się w maju każdego roku na rynku cieszyńskim w ramach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem jest Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Cieszynie. Od kilku lat dwa razy w roku (w styczniu i w czerwcu) w Instytucie Muzyki odbywają się także edukacyjne koncerty w ramach Dziecięcej Akademii Muzyki. Udział w nich biorą studenci przygotowywani przez pracowników Instytutu (dr Bogusław Bemben, dr Karol Pyka, pod opieką artystyczną dr Ewy Bogdanowicz). Publiczność stanowią dzieci z cieszyńskich przedszkoli, szkół oraz ośrodków dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

Autorzy: Magdalena Szyndler
Fotografie: Stanisław Konopka / portal ox.pl