16 listopada 2015 roku w Sali Muszel historycznego Ratusza Miasta Kolonii zaprezentowano przewodnik po 22 miastach partnerskich nadreńskiej metropolii

O Katowicach w przewodniku Marco Polo

Przewodnik przygotowany został przez CologneAlliance – Stowarzyszenie kierujące się mottem: „Miasta. Partnerzy. Przyjaciele”. Publikacja „Kölner Partnerstädte” opracowana została przez dom wydawniczy MairDumont. W promocji nietuzinkowego wydawnictwa z serii Marco Polo uczestniczył także autor rozdziału poświęconego Katowicom, student filologii germańskiej na Uniwersytecie Śląskim, przewodniczący studenckiego Koła Germanistów, laureat konkursu „150 zagadek na 150-lecie Katowic” Alan Rymarczyk.

Zgromadzonych gości w Ratuszu Miasta Kolonii powitał burmistrz Andreas Wolter, podkreślając znaczenie tego przedsięwzięcia dla wspierania idei otwartości, działania i myślenia ponad granicami. Głos zabrali również Ulrich Linnenberg, przewodniczący CologneAlliance, oraz dziennikarz Oliver Schrott, który wygłosił referat na temat historii przewodników, mającej swój początek właśnie w Dolinie Renu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 22 miast partnerskich.

Publikacja „Kölner Partnerstädte” opracowana przez dom wydawniczy MairDumont ma charakter niekomercyjny, a ukazała się m.in. dzięki wsparciu sponsorów. Czytelnikom dostarcza zebranych na stu stronach informacji, przydatnych w podróży do 22 miast partnerskich Kolonii – od Turynu po Cork, od Indianapolis po Wołgograd. W promocji nietuzinkowego wydawnictwa z serii Marco Polo uczestniczył także autor rozdziału poświęconego Katowicom, student filologii germańskiej na Uniwersytecie Śląskim, przewodniczący studenckiego Koła Germanistów, laureat konkursu „150 zagadek na 150-lecie Katowic” – Alan Rymarczyk. W przewodniku przedstawia on stolicę Górnego Śląska z perspektywy mieszkańca i znawcy lokalnej historii, akcentując zmiany dokonujące się w niegdysiejszym ośrodku przemysłu ciężkiego. Dostrzegając w tym mieście symbol nieustającego rozwoju, przekonuje czytelników o jego walorach turystycznych. Przywołuje tutaj nazwy samorządowych i prywatnych instytucji kultury, zwraca uwagę na unikatową zabudowę oraz wskazuje miejsca, gdzie można się posilić, zrobić zakupy czy posłuchać dobrej muzyki. Całości dopełniają fotografie autorstwa Mariana Drygasa i Romualda Tila, udostępnione przez katowicki magistrat.

Udział w projekcie to efekt nawiązania współpracy między Instytutem Filologii Germańskiej UŚ a Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Partnerstwa Miast Kolonia – Katowice (niem. Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Kattowitz e.V.). Organizacja, której przewodniczy Ulrich Freitag, podejmuje się promocji postindustrialnego centrum kultury południowej Polski, aranżując spotkania z tamtejszymi osobistościami, zapraszając na wycieczki do Katowic, ale też przemawiając słowem i obrazem ze stoiska na kolońskim jarmarku bożonarodzeniowym. Köln-Kattowitz Verein współdziała z władzami obu miast, Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Przyjaźń katowiczan i kolończyków na szczeblu samorządowym trwa już ćwierć wieku. Przypadający na rok 2016 jubileusz to dobra okazja, aby zachęcać obie społeczności do aktywnego poznawania bogactwa kultury regionów, chociażby poprzez uczestnictwo w organizowanych nad Renem i w Śląskiem przedsięwzięciach. 1 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu uczniowie szkół średnich zmierzą się w turnieju wiedzy o Republice Federalnej Niemiec i mieście Kolonii. Przygotowując się do intelektualnej rywalizacji, uczestnicy poznają historię i zabytki miejscowości kojarzonej z monumentalną katedrą i kamienicą pod numerem 4711. Ich uwadze nie umkną zapewne tradycje karnawałowe czy biogramy związanych z metropolią postaci – noblisty Heinricha Bölla i kanclerza Niemiec Konrada Adenauera. Podczas uroczystości wręczenia nagród przedstawiciele miast partnerskich opowiedzą o 25 latach współpracy, działalności kolońskiego stowarzyszenia Köln-Kattowitz Verein, a także o wymianie młodzieży szkolnej. IV Konkurs Realioznawczy pod patronatem prezydenta Katowic to wkład środowiska akademickiego w budowanie mostów między dwoma metropoliami i przykład oddolnego działania w celu zdynamizowania bilateralnych kontaktów. Municypalny charakter dotychczasowej współpracy czynił ją w pewnym stopniu bezosobową, a drzemiący w niej potencjał – niewykorzystanym. Warto zatem upowszechniać wśród katowiczan ideę partnerstwa miast, która dzięki ich zaangażowaniu może zyskać zupełnie nowy wymiar.

Autorzy: Alan Rymarczyk