Wieczór wigilijny

17 grudnia 2015 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ
odbył się wieczór wigilijny „Ze wszystkich stron – Wesołych Świąt”
17 grudnia 2015 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się wieczór wigilijny „Ze wszystkich stron – Wesołych Świąt”
Gości przywitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś
Gości przywitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Prof. zw. dr hab. Marek Zrałek i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor
UŚ w latach 2002–2008
Prof. zw. dr hab. Marek Zrałek i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002–2008
W spotkaniu uczestniczyli m.in. biskup pomocniczy archidiecezji
katowickiej Marek Szkudło i biskup diecezji katowickiej Kościoła
luterańskiego w Polsce, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej
w Katowicach dr Marian Niemiec
W spotkaniu uczestniczyli m.in. biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło i biskup diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego w Polsce, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach dr Marian Niemiec
Koncert prowadziła dr Małgorzata Miśka
Koncert prowadziła dr Małgorzata Miśka
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli
Zieleckiej-Panek
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek


Fotografie: Agnieszka Szymala