Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Kobiety i władza w czasach dawnych. Red. Bożena Czwojdrak , Agata A. Kluczek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Grzegorz Olszański : Wiek męski: epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło i inni poeci)

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Danuta Ostaszewska , Joanna Przyklenk

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 7 (15). Red. Adam Lityński , Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu. Red. Michał Gajda

PEDAGOGIKA. Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest. Ed. Agnieszka Stopińska-Pająk

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Red. Alina Szczurek-Boruta

Ilona Fajfer-Kruczek : Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 29 (2015). Red. naczelny Maciej Sablik , red. tomu Justyna Sikorska

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Topics in Applied Psycholinguistics. Ed. Danuta Gabryś-Barker

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 10: Olga Tokarczuk: „Szafa”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2/C1). Oprac. Bożena Szałasta-Rogowska

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Strychy/piwnice. Inne przestrzenie. Red. Alina Świeściak , Sandra Trela

Agnieszka Nęcka : Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Tadeusz Sławek : U-chodzić

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Inność / różnorodność w języku i kulturze. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

STUDIA O KULTURZE. Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Red. Grażyna Golik-Szarawarska

Beata Popczyk-Szczęsna : Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego

PEDAGOGIKA. Anna Waligóra-Huk : Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich