III Śląski Kongres Oświaty

121 i 22 września 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
odbywała się trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty
121 i 22 września 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty
Wydarzenie uświetnił występ artystów solistów Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Wydarzenie uświetnił występ artystów solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Gości przywitał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Gości przywitał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Wystąpienie śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera
Wystąpienie śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera
Wykład inauguracyjny pt. „Księgi Prospera. Edukacja i nasze bycie
razem” wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Wykład inauguracyjny pt. „Księgi Prospera. Edukacja i nasze bycie razem” wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Podczas uroczystości został podpisany list intencyjny w sprawie
upowszechniania edukacji prawnej uczniów
Podczas uroczystości został podpisany list intencyjny w sprawie upowszechniania edukacji prawnej uczniów