12 i 13 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa w ramach europejskiego projektu IRNet pt. „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Nauczania na Odległość”

E-learning – inspiracja dla badaczy

Była to już siódma konferencja z serii, tym razem poświęcona zagadnieniom związanym z efektywnym wykorzystaniem narzędzi IT w celach przede wszystkim edukacyjnych przez naukowców, badaczy z różnych krajów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było: „IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education”.

Naukowcy unijnego projektu IRNet (<a href="http://www.irnet.us.edu.pl">www.irnet.us.edu.pl</a>), uczestnicy konferencji DLCC2015
Naukowcy unijnego projektu IRNet (www.irnet.us.edu.pl), uczestnicy konferencji DLCC2015

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy wśród osób zaangażowanych w działalność związaną z nauczaniem na odległość, wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zasobów internetowych, efektywnych rozwiązań metodologicznych: naukowców, badaczy, wykładowców akademickich, doktorantów, studentów, metodyków, tutorów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Temat konferencji odzwierciedla zasady leżące u podstaw koncepcji reformy systemów edukacyjnych w krajach europejskich. Jednym z kluczowych celów edukacyjnych Unii Europejskiej jest zapewnienie równych szans dla wszystkich w zakresie dostępu do nauki i wiedzy, niezależnie od płci, zdolności finansowej i fizycznej oraz miejsca zamieszkania. Dlatego też nauczaniu metodą e-learningu został przyznany status o wysokim priorytecie. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego posiada bogate doświadczenie w realizacji takich form kształcenia, czego wyrazem jest doskonale działająca platforma e-learningowa Wydziału (http://el.us.edu.pl/weinoe).

Plakat konferencyjny
Plakat konferencyjny

Partnerami i współorganizatorami konferencji już od kilku lat są zaprzyjaźnione uczelnie z Czech i Słowacji. Wzmocnienie i poszerzenie współpracy międzynarodowej zaowocowało rozpoczęciem w styczniu tego roku projektu międzynarodowego pn. Międzynarodowa sieć badawcza na rzecz analizy i rozwoju nowych narzędzi i metod dla zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania na odległość oraz kompetencji interkulturowych o akronimie IRNet (www.irnet.us.edu.pl). Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach działań Marie Curie 7. Programu Ramowego (International Research Staff Exchange Scheme) i ma na celu wymianę doświadczeń podczas wyjazdów naukowych (mobilność kadry naukowej) oraz stworzenie interdyscyplinarnego programu dotyczącego rozwoju nowoczesnych narzędzi w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych i e-learningu w zaawansowanych naukach pedagogicznych, a także rozwój kompetencji interkulturowych.

Uczestnikami projektu jest 10 instytucji akademickich z 9 krajów: Uniwersytet Twente (Holandia), Uniwersytet Extremadura (Hiszpania), Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet Lusíada w Lizbonie (Portugalia), Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina), Państwowy Uniwersytet Techniczny w Dnieprodzierżyńsku (Ukraina), Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu (Rosja), Curtin University w Perth (Australia). Uniwersytet Śląski w Katowicach pełni rolę koordynatora międzynarodowego konsorcjum oraz projektu IRNet. Projektem kieruje dr prof. Eugenia Smyrnova-Trybulska, kierownik Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Uczestnicy Distance Learning Conference 2015, członkowie SEA
Uczestnicy Distance Learning Conference 2015, członkowie SEA

W ramach konferencji odbyły się: sesja plenarna, sesje tematyczne, okrągły stół, warsztaty, sesja dla nauczycieli. Podczas sesji plenarnej znani naukowcy z różnych krajów przedstawili wykłady na temat e-learningu, odbyły się także sesje tematyczne z udziałem naukowców z 10 krajów. W drugim dniu została zorganizowana wideokonferencja i okrągły stół w trybie zdalnym i tradycyjnym, warsztaty „E-learning Methodology and IT Tools in Practice” (podtytuł: To a Teacher in the XXI Century – Recommended ICT Tools According to IRNet Research Team), prowadzone przez prof. Antonio dos Reis z udziałem ekspertów projektu IRNet i niezależnych ekspertów z Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Turcji, Rosji, Ukrainy, Słowacji i Republiki Czeskiej. Zostały sformułowane ważne wnioski i konkluzje, które pozwolą na dalsze efektywne prowadzenie badań w ramach projektu IRNet oraz zainspirują innych badaczy. Także w drugim dniu odbyły się warsztaty „Digital Inclusion in Education – a Text Alternative and E-learning Platforms” prowadzone przez dr Izabelę Mrochen z Uniwersytetu Śląskiego i sesja dla nauczycieli „Modern Methods of Teaching, Using Multimedia Application, E-learning Platforms and Other ICT Tools in School Practice”, prowadzona przez dr Agnieszkę Hebę z udziałem nauczycieli innowatorów.

Szczegółowe informacje o konferencji można przeczytać na stronie konferencyjnej www.dlcc.us.edu.pl Zaplanowano także w najbliższym czasie publikację najlepszych artykułów uczestników konferencji w postaci monografii naukowej „IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education” w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, dostępnej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej www.sbc.org.pl )