25 lutego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości”

Cieszyńscy pedagodzy aktywizują i integrują

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ zorganizował pierwszą konferencję z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Obradom naukowym towarzyszyły warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz inne wydarzenia edukacyjno-kulturalne podkreślające praktyczny wymiar pedagogiki społecznej.

Studentki uczestniczące w warsztatach dr. Przemysława P. Grzybowskiego „Chorzy i umierający
jako Inni i Obcy. Spotkanie z nieuniknionym”
Studentki uczestniczące w warsztatach dr. Przemysława P. Grzybowskiego „Chorzy i umierający jako Inni i Obcy. Spotkanie z nieuniknionym”

Honorowy patronat nad cyklem międzynarodowych konferencji objęli: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica, starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk oraz burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek. Współorganizatorami wydarzenia byli: Biblioteka Miejska w Cieszynie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej i studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Konferencję otworzyła dr hab. prof. UŚ Alina Szczurek-Boruta, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Obrady przebiegały w trzech sesjach plenarnych i skupiały się na następujących obszarach tematycznych: dobre przykłady działań w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, lokalnych instytucjach i stowarzyszeniach; edukacja środowiskowa – teoria, doświadczenia, praktyka; pedagogika społeczna i edukacja międzykulturowa wobec Innego i integracji społecznej. Podczas spotkania prezentowano wyniki badań nad wybranymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki społecznej i edukacji międzykulturowej, rozważano zjawiska mikro-, mezo- i makrospołeczne, dyskutowano na temat teorii, które trwale wpisały się w rozwój myśli naukowej o aktywności i aktywizacji jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym, odmienności i wielowymiarowości człowieka w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, integracji społecznej Innego.

W sesjach naukowych uczestniczyło około 120 osób, przede wszystkim przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy administracji oświatowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego.

Jednym z założeń przyświecających organizatorom wydarzenia było łączenie refleksji teoretyczno-naukowej z praktycznymi działaniami, dlatego też przygotowano bogatą ofertę warsztatów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności związane z różnymi zakresami działalności pedagogicznej: praca z nieuleczalnie chorymi, mediacja, bibliodrama, taniec, techniki cyrkowe. Wśród trenerów prowadzących warsztaty znaleźli się: mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, dr Katarzyna Marszałek i dr Przemysław P. Grzybowski z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, mgr Agnieszka Pieniążek z programu „Projektor – wolontariat studencki” i Sandra Kocjan, studentka III roku zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na WEiNoE, działająca w studenckim Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej.

Oprócz warsztatów spotkaniu naukowemu towarzyszyły: kiermasz Stowarzyszenia „Być Razem”, wystawa prac plastycznych wychowanków cieszyńskiego OREW, występ teatralny studentów pedagogiki, specjalności animacja społeczno-kulturalna pt. „Legendy cieszyńskie” w reżyserii dr Ewy Tomaszewskiej oraz projekcja filmu dokumentalnego „Klaun w Kabulu”.

Problematyka podjęta na konferencji „Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości” ma szczególną wymowę na ziemi cieszyńskiej, w środowisku wielokulturowym, gdzie żyją osoby różnych narodowości, wyznań, osoby różniące się sprawnością fizyczną i intelektualną, statusem społecznym, materialnym, szansami życiowymi itd. Jakość relacji międzyludzkich w tej społeczności lokalnej jest świadectwem realizacji edukacji międzykulturowej, której zasady pracownicy, studenci i absolwenci cieszyńskiej pedagogiki starają się krzewić od lat.

Konferencja przyczyniła się do integracji osób z różnych środowisk naukowych, a także zbliżyła do siebie społeczność cieszyńskiego ośrodka akademickiego, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, co daje nadzieję na tworzenie lokalnego forum współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk wspierających rozwój, aktywizację i integrację społeczną Innego w warunkach wielokulturowości.

Autorzy: Aleksandra Gancarz
Fotografie: Aleksandra Gancarz