1 lutego 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu europejskiego „Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management” (ISS-EWATUS)

Efektywne wykorzystywanie wody w UE

Zaplanowany na 36 miesięcy projekt realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania zasobami wodnymi (Objective ICT-2013.6.3 ICT for water resources management).

Od lewej: Evangelos Kosmidis (DOTSOFT), prof.
Krzysztof Berbeka – ekspert (UE w Krakowie), prof. Shuang-Hua Yang (LU), Łukasz Podsiadło (RPWiK), Rafał
Ulańczyk (IETU), dr Katarzyna Samborska (IETU), John Sarris (DEYASK), prof. Jose L. Salmeron (UPO), dr Wojciech Froelich (UŚ),
dr Elpiniki Papageorgiou (CERTH), dr Chrysi Laspidou (CERTH), dr Ewa Magiera (UŚ), dr Andrea Capiluppi (BU), dr Sandjai Bhulai
(VU/Vumc), dr Małgorzata Gajos (UŚ), dr Lili Yang (LU); Ewelina Doluk – Dział Projektów UŚ
Od lewej: Evangelos Kosmidis (DOTSOFT), prof. Krzysztof Berbeka – ekspert (UE w Krakowie), prof. Shuang-Hua Yang (LU), Łukasz Podsiadło (RPWiK), Rafał Ulańczyk (IETU), dr Katarzyna Samborska (IETU), John Sarris (DEYASK), prof. Jose L. Salmeron (UPO), dr Wojciech Froelich (UŚ), dr Elpiniki Papageorgiou (CERTH), dr Chrysi Laspidou (CERTH), dr Ewa Magiera (UŚ), dr Andrea Capiluppi (BU), dr Sandjai Bhulai (VU/Vumc), dr Małgorzata Gajos (UŚ), dr Lili Yang (LU); Ewelina Doluk – Dział Projektów UŚ

Uniwersytet Śląski (Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ) jest koordynatorem projektu, zaś partnerami tworzącymi konsorcjum są jednostki naukowe, naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa z pięciu krajów Europy: Polski – Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA, Wielkiej Brytanii – Loughborough University, Brunel University, Hiszpanii – Universidad Pablo de Olavide, Grecji – Centre for Research and Technology Hellas, Dimotiki Epicheirisi Ydrefsis – Apochetefsis Skiathou, Dotsoft Olokliromenes Efarmoges Diadiktioy Kai Vaseon Dedomenom AE, Holandii – Stichting VU-VUMC. Kierownikiem projektu jest dr Ewa Magiera, zastępcą kierownika ds. zapewnienia jakości naukowej dr inż. Wojciech Froelich, specjalistą ds. rozpowszechniania rezultatów projektu dr Małgorzata Gajos.

Projekt ISS-EWATUS dotyczy opracowania zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania efektywnego wykorzystywania wody w Unii Europejskiej. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zużycia wody i zmianę zachowań uczestników społecznej sieci użytkowników wody, stworzenie nowego modelu szacowania zużycia wody i zarządzania zapotrzebowaniem na wodę na poziomie miejskim i na poziomie gospodarstwa domowego.

27 i 28 lutego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się spotkanie konsorcjum inaugurujące projekt ISS-EWATUS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan WIiNoM dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, prodziekani dr hab. Piotr Porwik prof. UŚ i dr Katarzyna Trynda oraz dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel. Celem spotkania było omówienie zadań i oczekiwanych rezultatów projektu, procesów zarządzania, działań w zakresie współpracy i upowszechniania projektu.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach Siódmego
Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na
podstawie umowy w sprawie przyznania grantu nr
[619228]
Projekt otrzymał finansowanie w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na podstawie umowy w sprawie przyznania grantu nr [619228]

Koordynator projektu dr Ewa Magiera przedstawiła konsorcjum oraz omówiła ogólne założenia projektu ISS-EWATUS, podkreślając istotę spotkania inauguracyjnego. W imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego gości przywitał prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, gratulując uzyskania projektu i życząc owocnej współpracy oraz skutecznej realizacji zadań projektu. Podkreślił również, iż zarówno potencjał naukowy, jak i administracyjny Uniwersytetu Śląskiego zapewniają prawidłową koordynację projektu. Dr inż. Wojciech Froelich przedstawił naukowe i techniczne założenia projektu oraz szczegółowe cele. Dr Małgorzata Gajos omówiła założenia planu rozpowszechniania projektu, podkreślając rolę rozpowszechniania jego rezultatów w ocenie Komisji Europejskiej. Koordynator i zastępca koordynatora projektu omówili koncepcję komitetów sterujących, zarządzających, ds. naukowych, jakości, eksploatacji projektu oraz zespołu ekspertów. Liderzy poszczególnych pakietów zadań omówili cele i koncepcje realizacji zadań projektu, co było przedmiotem gorącej dyskusji i dało możliwość bezpośredniej wymiany koncepcji realizacji zadań przez uczestników poszczególnych pakietów zadań.

Uczestnicy spotkania zwiedzili niedawno wybudowany gmach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, który powstał dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z funduszy strukturalnych UE. Pracownicy Centrum zaprezentowali nowoczesne technologicznie i organizacyjnie rozwiązania oferowane czytelnikom tej biblioteki.

Autorzy: Małgorzata Gajos
Fotografie: Katarzyna Trynala