Kronika UŚ

Rektor UŚ „Człowiekiem Roku 2013”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał tytuł „Człowiek Roku 2013”. Honorowy tytuł przyznawany jest przez wydawcę miesięcznika „Europerspektywy”. Prof. Wiesław Banyś został doceniony za unowocześnienie wizerunku uczelni, najwyższe standardy kształcenia oraz współpracę z biznesem.

„Zauważ nasze słowa”

26 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w odbyła się konferencja w ramach kampanii społecznej „Zauważ nasze słowa”. Jej celem było przybliżenie świata osób głuchych, języka migowego oraz odpowiedzialnego społecznie biznesu. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z technologiami wykorzystywanymi w komunikacji z osobami głuchymi, wizerunkiem osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Współorganizatorem wydarzenia było Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UŚ.

Nowy projekt z 7. Programu Ramowego uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej

1 marca rozpoczął się kolejny projekt badawczy w ramach 7. Programu Ramowego sprawiedlipt. „RESCuE – Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe”. Koordynatorem projektu jest Institute of Employment Research (IAB) w Niemczech, w badaniach biorą udział zespoły z 9 krajów, w tym Uniwersytet Śląski (Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych). Kierownikiem zespołu polskiego jest prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz. Celem głównym projektu jest identyfikacja socjoekonomicznych i kulturowych praktyk radzenia sobie ze skutkami kryzysu ekonomicznego z 2008 roku przez gospodarstwa domowe żyjące w ubóstwie w różnych krajach i regionach UE. W badaniach uwzględnione będą różnice wynikające z odmienności modeli państwa opiekuńczego w krajach partnerskich, miejsca zamieszkania (region, miasto – wieś), oddziaływania czynników o charakterze kulturowym (np. przynależności do grup mniejszościowych) i społecznym (status socjoekonomiczny, typ gospodarstw domowych itp.).

VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

4 marca w Instytucie Fizyki UŚ rozpoczął się pierwszy etap konkursu chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który składał się z dwóch części: pisemnej, obejmującej rozwiązywanie zadań, oraz laboratoryjnej, polegającej na rozwiązaniu zadania praktycznego i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonej analizy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad konkursem objęła prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Konferencja pt. „Jak osiągnąć sukces w nauczaniu matematyki?”

5 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja pt. „Jak osiągnąć sukces w nauczaniu matematyki? Komunikowanie wyników badań PISA a jakość edukacji”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Śląski oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. W sesji udział wzięli: przewodniczący zespołu ekspertów matematycznych w badaniu OECD PISA dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Marciniak, który wyjaśnił, czym jest badanie PISA, członek zespołu PISA w Polsce Agnieszka Sułowska, która omówiła wyniki polskich uczniów w tym badaniu oraz przykłady zadań, posłanka na Sejm RP Krystyna Szumilas, która zreferowała zagadnienie pt. „Jak polski system edukacji wykorzystał badanie PISA?”.

VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Od 6 do 9 marca odbywały się VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2009 roku, przeszło już do tradycji naukowych spotkań uczelni. Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego stały się wydarzeniem prestiżowym, podczas którego specjaliści dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim spostrzeżeniami wynikającymi z pracy z pacjentem. Celem corocznych spotkań było rozwijanie logopedycznej nauki oraz upowszechnianie logopedycznej kultury.

Śląskie Targi Kariery na UŚ

6 marca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywały się Śląskie Targi Kariery. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w akcji „Rozmowy na okrągło, czyli 30 minut z pracodawcą przy okrągłym stole” i uzyskać informacje na temat konkretnego pracodawcy. Do rozmów ze studentami przy „okrągłym stole” zasiedli m.in. przedstawiciele firm: Capgemini Polska, EQ System, EY, IBM Global Services Delivery Centre Polska, NGA HR, Nokia Solutions and Networks, PwC oraz Grasz o staż, 3M Poland, Bank Zachodni WBK, Steria Polska, Prudential Polska oraz Protrader. Partnerem strategicznym wydarzenia było Biuro Karier UŚ. Patronat honorowy nad targami objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wykład prof. Leszka Balcerowicza

6 marca gościem Uniwersytetu Śląskiego był prof. Leszek Balcerowicz, który na Wydziale Nauk Społecznych wygłosił wykład otwarty pt. „Polski wymiar sprawiedliwości: problemy i rozwiązania”. Spotkanie stało się okazją do udzielenia odpowiedzi na pytania, jaki jest związek między regulacjami prawnymi a rozwojem gospodarki, jak zmieniał się system prawny w Polsce po 1989 roku i czy polski wymiar sprawiedliwości naprawdę jest sprawiedliwy. Organizatorem wydarzenia było Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Rada Samorządu Studenckiego UŚ.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Kobieta... bezpieczna”

Od 8 do 9 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywała się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Kobieta... bezpieczna 3”, której celem było zwiększenie świadomości kobiet na temat potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Główne tematy konferencji to komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych (skuteczność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, najczęściej popełniane błędy komunikacyjne), handel kobietami, pomoc prawna, psychologiczna i społeczna oraz profilaktyka zdrowotna. Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z życiem zawodowym kobiet, potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy, kwestie przemocy psychicznej i fizycznej w małżeństwach, a także specyfika relacji damsko-męskich.

Światowy Tydzień Mózgu 2014

Od 10 do 14 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywały się wykłady i warsztaty zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2014. Wydarzenie miało na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii i psychologii, budowy i funkcjonowania mózgu, technik jego badania, chorób psychicznych i neurologicznych oraz higieny umysłowej. Akcja była adresowana głównie do studentów oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na Uniwersytecie Śląskim Światowy Tydzień Mózgu obchodzony był po raz piąty. W programie znalazły się otwarte wykłady i warsztaty o różnorodnej tematyce. Podczas spotkań uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką działania ludzkiego mózgu i umysłu. Wydarzenie zostało zorganizowane jest przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe we współpracy ze specjalistami informacji naukowej CINiBA.

Dr Olga B. Koper gościem Uniwersytetu Śląskiego

Od 11 do 13 marca gościem Uniwersytetu Śląskiego była dr Olga B. Koper, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, od lat rozwijająca swoją karierę naukową w Stanach Zjednoczonych, w State Kansas University, NanoScale Corporation oraz Battelle Memorial Institute, laureatka nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów. Dr Olga B. Koper wygłosiła dwa wykłady: „Moja przygoda z nanotechnologią: od dyplomu Uniwersytetu Śląskiego do nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów” oraz „Od laboratorium do przemysłu – przykład komercjalizacji nanotechnologii w USA”. Drugiej prelekcji towarzyszyła prezentacja Śląskiego Klastra Nano oraz wystąpienia dotyczące możliwości współpracy firm z Uniwersytetem, uzyskania dofinansowania projektów transatlantyckich oraz szans dla przedsiębiorców w perspektywie programu Horizon 2020.

Jubileuszowe spotkania w Galerii Uniwersyteckiej

12 marca w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy „Jubileuszowe spotkania” z okazji 40. roku kształcenia artystycznego w Cieszynie. Do zaprezentowania swoich prac zaproszono artystów, którzy w swej zawodowej historii związani byli z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Na ekspozycji można było zobaczyć obrazy, grafiki, plakaty, fotografie i graficzną instalację. Autorzy prac to dwunastu artystów i pedagogów, głównie profesorów (Grzegorz Banaszkiewicz, Alfred Biedrawa, Janina Ciupek, Krystyna Filipowska, dr Tadeusz Grabowski, Jan Herma, Zbyněk Janáček, Zygmunt Lis, Andrzej P. Pol, Jadwiga Smykowska, Roman Starak i Jerzy Wroński), którzy podczas swojej pracy naukowo-dydaktycznej przyczynili się do rozwoju studentów i absolwentów Instytutu Sztuki. Ich twórcze postawy i dorobek artystyczny stały się wzorcem dla wielu młodszych adeptów sztuki. Wystawę można było oglądać do 5 kwietnia 2014 roku.

VIII edycja Święta Liczby Pi

13 i 14 marca na Uniwersytecie Śląskim obchodzone było Święto Liczby Pi. Tradycyjnie wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także studentów i wszystkich pasjonatów nauk ścisłych. Corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W programie święta znalazły się liczne wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Wykład inauguracyjny pt. „Ekonomia i matematyka” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Barczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród wielu atrakcji zaproponowanych gościom Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii znalazła się akcja bicia rekordu rozwinięcia liczby Pi, która odbyła się na deptaku przed rektoratem. Zwycięzcą turnieju został Filip Lisiewski z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, który z pamięci zapisał 215 cyfr po przecinku.