5 marca i 17 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim odbywał się VII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

VII Konkurs Chemiczny

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a zorganizowany został przez Instytut Chemii UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów chemią oraz studiowaniem tej dyscypliny na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (w tracie imprezy młodzież miała możliwość poznania oferty dydaktycznej Wydziału).

Laureaci konkursu wraz z organizatorami
Laureaci konkursu wraz z organizatorami

Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna (która odbyła się 5 marca) miała charakter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne (17 kwietnia) stanowiło finał konkursu. W części pisemnej młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale – niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Przed częścią pisemną Konkursu odbył się wykład popularnonaukowy dr hab. Marzeny Dzidy pt.: „Biopaliwa – mity i rzeczywistość”.

W eliminacjach wzięło udział 287 uczennic i uczniów z 38 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów), uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Śląska, ale także z Opola, Krakowa, Tarnowa, Wadowic, Bochni, Rzeszowa i innych miast południowej części Polski (reprezentowane były województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i łódzkie). Do części finałowej zakwalifikowało się 29 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali kolejno: Szymon Baluszek z LO Filomata w Gliwicach, Przemysław Pasich z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie i Piotr Rzeszut LO Sióstr Prezentek w Krakowie.

Laureaci i finaliści otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę SYNTHOS S.A. – głównego sponsora konkursu – oraz nagrody książkowe i upominki ufundowane przez pozostałych sponsorów: JKK Moto, Chemia Trade Poland sp. z o.o., „Pollena- -Savona”, „Świat Książki”, PTChem, ZNP i NSZZ Solidarność. Ponadto wyróżniono nagrodami nauczycieli chemii: mgr Bożenę Brożynę z LO Filomata w Gliwicach – za wkład pracy w przygotowanie Zwycięzcy Konkursu (nagrodę ufundował ZNP) oraz dr. Wojciecha Przybylskiego z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie – za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu finalistów Konkursu.

Autorzy: Stanisław Krompiec
Fotografie: Adam Bogusz