Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Marta Kandziora-Ciupa - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Marta Chmielewska - Wydział Nauk o Ziemi

Łukasz Dawidowski - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Sabina Deditius - Wydział Filologiczny

Sylwia Agnieszka - Gajownik Wydział Filologiczny

Łukasz Grobelny - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Monika Beata Karwacka - Wydział Filologiczny

Tomasz Krzykawski - Wydział Nauk o Ziemi

Piotr Michał Kucia - Wydział Radia i Telewizji

Karolina Florentyna Lebek - Wydział Filologiczny

Marcin Chajec Łukasz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Karina Janina Maciejewska - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Anna Helena Malinowska - Wydział Filologiczny

Anna Markowicz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Anna Matysek - Wydział Filologiczny

Adam Wojciech Palka - Wydział Filologiczny

Jacek Przemysław Pietrakowski - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Marzena Rams-Baron - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Malwina Rolka - Wydział Nauk Społecznych

Anna Dorota Seweryn - Wydział Filologiczny

Daniel Słapek - Wydział Filologiczny

Dorota Izabela Staszek - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Mirosław Węcki - Wydział Nauk Społecznych

Łukasz Więcław - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Małgorzata Stefania Wistuba - Wydział Nauk o Ziemi

Anna Wojciechowska - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Żaneta Ewa Wojnarowska - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wojciech Wyrzykowski - Wydział Prawa i Administracji

Habilitacje:

Jolanta Maria Burda - Wydział Nauk o Ziemi

Aleksander Sławomir Dawid - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Bożena Czwojdrak - Wydział Nauk Społecznych

Bogdan Adam Gądek - Wydział Nauk o Ziemi

Zdzisław Piotr Gębołyś - Wydział Filologiczny

Magdalena Habdas - Wydział Prawa i Administracji

Joanna Zofia Jagoda - Wydział Prawa i Administracji

Sławomir Stanisław Kędzior - Wydział Nauk o Ziemi

Łukasz Kliś - Wydział Artystyczny

Marek Leśniak - Wydział Prawa i Administracji

Sebastian Bolesław Kubica - Wydział Artystyczny

Paweł Majerski - Wydział Filologiczny

Dariusz Malczewski - Wydział Nauk o Ziemi

Kazimierz Miroszewski - Wydział Nauk Społecznych

Urszula Zdzisława Myga-Piątek - Wydział Nauk o Ziemi

Joanna Nowakowska-Małusecka - Wydział Prawa i Administracji

Tomasz Pietrzykowski - Wydział Prawa i Administracji

Mirosław Piróg - Wydział Nauk Społecznych

Danuta Raś - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Ewa Szadzińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Andrzej Torbus - Wydział Prawa i Administracji

Alina Urbisz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Aldona Katarzyna Uziębło - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Danuta Wojcieszyńska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Arkadiusz Wuwer - Wydział Teologiczny

Marek Zieliński - Wydział Prawa i Administracji

Profesury:

Antoni Barciak - Wydział Nauk Społecznych

Danuta Gabryś Barker - Wydział Filologiczny

Wojciech Kaute - Wydział Nauk Społecznych

Lech Miodyńsk - Wydział Filologiczny

Dariusz Pawelec - Wydział Filologiczny