7 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia Wyróżnień JM Rektora UŚ dla studentów i doktorantów

Najmilsza konsternacja

…była uczuciem, które towarzyszyło członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, zebranym na uroczystości, gdy okazało się, że aula im. Kazimierza Lepszego może być zbyt mała, by pomieścić chętnych do winszowania osiągnięć laureatom konkursu.

Teresa Kubala otrzymała wyróżnienie za działalność w ramach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Teresa Kubala otrzymała wyróżnienie za działalność w ramach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Obecność tak licznego gremium przedstawicieli władz samorządowych i innych instytucji, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz członków rodzin świadczyła, że idea wyróżniania osób, które swoją postawą i działaniami na różnych płaszczyznach przynoszą chlubę Alma Mater, znakomicie wpisała się w panoramę uczelni i regionu. Wśród kategorii, w których już po raz piąty przyznawano wyróżnienia studentom i doktorantom, znalazły się: działalność naukowa i popularnonaukowa; inicjowanie i wspieranie życia studenckiego; działalność społeczna, kulturalna, osiągnięcia sportowe oraz sukcesy na niwie artystycznej. Większość nagrodzonych łączyła wszakże osiągnięcia z różnych działów, a wszechstronność była ich dodatkowym atutem w skrupulatnym procesie oceny.

Zanim jednak doszło do uhonorowania powyższej, najliczniejszej grupy, wręczono wyróżnienia osobom, które związały się z Uniwersytetem Śląskim na innych szczeblach edukacji. I tak, nagrody otrzymali kolejno: podopieczni Uniwersytetu Śląskiego Dzieci (oprócz tego, że nieumiejętność czytania i pisania najmłodszych studentów UŚ nie przeszkadza im w zgłębianiu wiedzy i zadawaniu wnikliwych pytań, posiadają niebanalne umiejętności w rodzaju wykorzystania odkurzacza jako poduszkowca, czy zjedzenia każdej ilości ptasiego mleczka), słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży (chcą poznawać świat tak intensywnie, iż nierzadko zmuszają swoich wykładowców do uzupełnienia wiedzy na różne tematy), kursant Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów (w tej premierowej inicjatywie uczestniczyło ich niemal dwustu) i wreszcie nestor z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który stanowił dowód (tak jak ścieżki spacerowe w Katowicach jego autorstwa), że idea kształcenia się przez całe życie nie jest sposobem na zapełnienie sal uczelni, ale reakcją na rzeczywiste potrzeby społeczne.

Wyróżnienia honorowe otrzymali: Mateusz Morawiec, który chcąc pomóc koleżance, wystawił siebie na aukcję, dowodząc ofiarności i umiejętności sensownego wykorzystania szoku; Ryszard Knapek, którego zasługą jest m.in. powstanie „z popiołów” uczelnianego samorządu doktorantów oraz Piotr Goc, znany i doceniany przez bodaj wszystkich działaczy samorządu i kół naukowych na Uniwersytecie Śląskim i nie tylko.

W zasadniczej części wyróżnień, których beneficjentami okazało się 29 osób, kilkoro z nich uhonorowano w sposób specjalny, jako szczególnie wybitnych w swojej kategorii. I tak, szczególnie podkreślono osiągnięcia naukowe i popularnonaukowe Adama Pisarka, Małgorzaty Pohl, Joanny Zwierzyńskiej i Lidii Żur, kompetencje organizacyjne Marty Bożek oraz działalność społeczną i artystyczną Marty Kuter.

Prowadzący uroczystość dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów, podkreślił, że już starożytni Grecy zauważyli, że świat nie jest taki, jaki być powinien, więc trzeba coś w tej kwestii uczynić. – Nauka miała służyć poprawie kondycji człowieka i kondycji świata. Temu właśnie służą państwa osiągnięcia – mówił prorektor. – Gdy patrzę na was, czuję się jak Edyp, który przegląda na oczy, widząc że uniwersytet jest czymś większym niż tylko konstrukcją zbudowaną dla pieniędzy, jak chcieliby niektórzy.

Podczas uroczystości wręczono również nagrodę „Studenta Roku”, wyłonioną w ramach plebiscytu prowadzonego w internecie, w ramach którego wszyscy studenci mogli oddać głos na najlepszego, ich zdaniem, laureata spośród wszystkich wyróżnionych. Werdykt głosujących ogłoszono podczas uroczystości i okazało się, że internauci najbardziej docenili Joannę Zwierzyńską z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Innym novum w konkursie, którego głównymi organizatorami byli mgr Justyna Szostek i mgr Michał Brol, stała się możliwość zaprezentowania przez część laureatów swoich talentów podczas gali. Dzięki temu zebrani mogli delektować się występami muzycznymi, pokazem tańca oraz emisją studenckich etiud.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś w słowie skierowanym do wyróżnionych wyraził nadzieję, że laureaci zmienią świat poprzez inne spojrzenie nań i stworzenie nowej wiedzy, która funkcjonować będzie w oparciu o uzupełnienie lub odważne zakwestionowanie ustaleń dotychczasowych.

Lista osób uhonorowanych w V edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ

Uniwersytet Śląski Dzieci

Igriana Bartoszek
Giovanni Cannizzo
Teresa Kubala
Adam Niklewski

Uniwersytet Śląski Młodzieży

Paulina Błaszczyk
Agnieszka Grobelczyk
Paweł Pokorski

Uniwersytet Śląski Maturzystów

Filip Pawlak

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gabriel Markiewicz

Studenci i doktoranci

Michał Bienias
Emilia Bożek
Tomasz Burdzik
Szymon Dąbrowski
Paweł Dębski
Natalia Dukland
Paweł Garboś
Aleksander Golba
Mateusz Hyla
Karolina Kania
Kinga Kasperek
Maciej Klimek
Marta Kuter
Paweł Kwapisz
Anna Lipiak
Małgorzata Marcinkowska
Dawid Matuszek
Patrycja Mazur
Maciej Mendecki
Maria Michniowska
Kamil Niesłony
Adam Pisarek
Małgorzata Pohl
Adrian Sawa
Agnieszka Skwarczowska
Anita Strzebińczyk
Katarzyna Szyja
Joanna Zwierzyńska
Lidia Żur

Wyróżnienia honorowe

Piotr Goc
Ryszard Knapek
Mateusz Morawiec

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Monika Duda