Kronika UŚ

XI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Od 16 do 23 maja w Katowicach odbywał się XI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Dla uczestników tegorocznej edycji przygotowano bogaty program, w którym nie zabrakło spektakli teatralnych, warsztatów, wernisaży i występów artystycznych. Współorganizatorem wydarzenia był Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w kooperacji z wiodącymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami.

Rektor UŚ laureatem Indywidualnej Śląskiej Nagrody Jakości

20 maja w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie zostały wręczone jubileuszowe nagrody konkursu Śląska Nagroda Jakości. Nagroda honoruje przedsiębiorstwa i organizacje oraz osoby, które w swojej działalności zawodowej lub społecznej kierują się odpowiedzialnością i profesjonalizmem. Indywidualną Śląską Nagrodą Jakości w dziedzinie nauki uhonorowany został JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, którego kapituła konkursu doceniła za zasługi w zakresie podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Nagroda przyznawana jest od 15 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Juwenalia Śląskie 2013

Od 21 do 25 maja odbywały się Juwenalia Śląskie. W programie wydarzenia, które zapoczątkował barwny korowód oraz tradycyjne przekazanie studentom kluczy do bram miasta, znalazły się liczne koncerty i imprezy klubowe, które miały miejsce m.in. na osiedlu akademickim w Katowicach- Ligocie oraz Katowickim Parku Leśnym w Dolinie Trzech Stawów. W inauguracji Juwenaliów udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencja pt. „Drzwi do kariery chemika”

24 maja na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbyła się I konferencja z cyklu „Drzwi do kariery chemika”. Celem organizatorów sesji było umożliwienie spotkania studentów kierunków chemia oraz technologia chemiczna z przyszłymi pracodawcami. W roli prelegentów wystąpili śląscy przedsiębiorcy z branży chemicznej. Konferencja zainicjowała współpracę środowiska akademickiego z przedstawicielami przemysłu chemicznego, dążącej do podnoszenia jakości kształcenia z uwzględnieniem potrzeb polskiego przemysłu.

Majówka z Uniwersytetem Śląskim i II Piknik Absolwentów UŚ

24 maja na osiedlu akademickim w Katowicach- Ligocie odbyła się Majówka z Uniwersytetem Śląskim połączona z II Piknikiem Absolwentów UŚ. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch!”. W programie zaplanowano m.in.: koncerty, pokazy fitness, szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy i porady rehabilitantów na temat skutków długotrwałej pracy przy biurku. Podczas wydarzenia zaprezentowali się także uczniowie IV Liceum Uniwersyteckiego im. generała Stanisława Maczka w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli Uniwersytet Śląski oraz Stowarzyszenie Absolwentów UŚ.

Gala „Śląskich Asów”

3 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miała miejsce kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas uroczystości najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, zostali uhonorowani listem gratulacyjnym JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz upominkami UŚ. W tegorocznej edycji „Śląskich Asów” udział wzięli wybitni eksperci Uniwersytetu Śląskiego, którzy opowiedzieli o dziedzinach nauki, zgodnych z zainteresowaniami zebranej podczas uroczystości młodzieży. Ponadto wyróżnione zostały szkoły, które szczycą się największą liczbą uczniów z wybitnymi osiągnięciami. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół Cookie Time.

Prof. Janusz Janeczek członkiem Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki powołał w skład Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka – geologa, kierownika Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002−2008. Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym, działającym przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno- technicznych, opracowywanych przez prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego. W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”

6 czerwca 2013 r. w Galerii Szyb Wilson w Katowicach-Janowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, przyznawanej w kategoriach „badacz historii” i „popularyzator historii”. W tym roku kapituła postanowiła wyróżnić dr hab. Irmę Kozinę z Wydziału Nauk Społecznych UŚ za książkę Ikony dizajnu w województwie śląskim oraz dziennikarza śp. Michała Smolorza, za całokształt dokonań na polu badania i upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Górnego Śląska. „Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się górnośląską problematyką. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

45. urodziny Uniwersytetu Śląskiego

7 czerwca na deptaku przed rektoratem UŚ odbyły się obchody 45. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie uroczystości przewidziano odsłonięcie odcisków dłoni w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd. Swoje dłonie odcisnęli JE Arcybiskup senior dr Damian Zimoń oraz Kamil Durczok, obecnie dziennikarz, a za czasów studenckich głos Studenckiego Studia Radiowego „Egida”. Zaplanowano również występ Tiny Turner, wspólne śpiewanie tradycyjnego „Sto lat” ze Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice”, a także piosenki urodzinowe wykonywane przez studentów z Gruzji, Serbii i Kazachstanu. Spotkanie zakończył poczęstunek urodzinowym tortem.

Z okazji jubileuszu, tego samego dnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej było można zobaczyć wystawę prac najlepszych polskich współczesnych artystów, zatytułowaną „45 artystów na 45-lecie UŚ”. Ekspozycja została udostępniona przez współorganizatora wystawy – „Galerię Kukuczka” z Istebnej. Galeria działa od 1985 roku, prezentując zbiory obrazów, rysunków i grafik artystów polskich i zagranicznych. Jubileuszową wystawę otworzył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Otwarciu towarzyszył krótki występ zespołu Vołosi.

Wyróżnienia JM Rektora UŚ

7 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora UŚ dla studentów i doktorantów, wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w inicjowaniu i wspieraniu życia studenckiego, a także w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i popularnonaukowej. Uroczystość była okazją do ogłoszenia wyników konkursu na „Studenta Roku”.

XVII koncert akademicki

8 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XVII uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu, który został poświęcony muzyce filmowej Wojciecha Kilara. Koncert „Muzyka filmowa Wojciecha Kilara” w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Juvenalis oraz Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod kierunkiem dyrygenta José Maria Florêncio. Koncert został poprzedzony wykładem prof. dr. hab. Franciszka Ziejki pt. „Uniwersytet i świat wartości” oraz wręczeniem Medalu Uniwersytetu Śląskiego Profesorowi Lotharowi Pikulikowi z Uniwersytetu w Trewirze.

30. rocznica powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uroczystość obchodów 30. rocznicy powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim miała miejsce 12 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział wziął prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, który wygłosił wykład pt. „Czyny słów. Prawo – retoryka – literatura”. Ponadto kierownik UTW dr Helena Hrapkiewicz opowiedziała o historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim. W programie obchodów znalazło się również wystąpienie dr hab. prof. SWPS Katarzyny Popiołek zatytułowane „Trudne zadanie: pomóż”. W części artystycznej wystąpił Zespół „Małe Siemianowice”.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie...”

Od 13 do 15 czerwca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywała się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje”. Rozważano sytuacje zagranicznej recepcji literatury polskiej oraz światowe wymiary odbioru twórczości i dzieł polskich pisarzy. Podejmowano zagadnienia komparatystyczne (wpływy, korespondencje, dialogi, obszary wspólnoty i uczestnictwa literatury polskiej w literaturze światowej). Przedmiotem wystąpień stały się także problemy literatury polskiej tworzonej poza krajem, oraz obecność literatury polskiej w otaczającym ją świecie, jego artystyczne i estetyczne przepracowania. Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Debata nt. humanistyki we współczesnym świecie

13 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ miała miejsce debata na temat humanistyki we współczesnym świecie. W spotkaniu udział wzięli studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, maturzyści, a także nauczyciele akademiccy – przedstawiciele wydziałów filologicznych z całego kraju, twórcy programów nauczania dla kierunku filologia romańska największych polskich uczelni. Uczestnicy podzielili się swymi przemyśleniami dotyczącymi roli humanistyki we współczesnym świecie, przyszłości zawodowej absolwentów studiów humanistycznych, procesu kształcenia polskich humanistów. W konferencji udział wzięli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Mireille Cheval, attachée ds. współpracy edukacyjnej, ambasada Francji w Polsce (Attachée de coopération éducative/ coordinatrice des Alliances Françaises en Pologne).

Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”

14 czerwca na Stadionie Miejskim w Chorzowie odbył się charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami senatów uczelni polskich. Była to już piąta edycja imprezy, z której dochód został przeznaczony na kolejną edycję Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Reprezentacja Senatu RP pokonała drużynę senatów uczelni polskich 5:1. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Śląski, Senat RP, Fundacja im. Krystyny Bochenek, „Gazeta Wyborcza”, Urząd Miejski w Chorzowie oraz Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego.